Den gode studentopplevelsen – vi er igang!

Studentene vil ha endringer – nå svarer vi!

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og dekker områdene:

1. samhandling og informasjon

2. kvalitet og trivsel

3. mobilitet og internasjonalisering

4. fleksibelt utdanningstilbud

Programmet skal fjerne snublesteiner og grus, og løse felles utfordringer. Studentperspektivet skal være førende for alle prosjekter og tiltak som settes i gang under programmet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være mer selvhjulpne. Programmet vil allerede i 2020 rulle ut en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi ressurser til å være i direkte kontakt med de studentene som trenger det. Prorektor for utdanning Nina Waaler eier programmet og presiserer: «Her skal vi invitere inn, engasjere bredt og forankre prosesser i hele organisasjonen. Vi skal jobbe på tvers, teste ut og fortløpende rulle ut løsninger. Sammen skal vi løfte studentopplevelsen ved OsloMet.»

Programansvarlig

Kristi Agerup ( https://www.oslomet.no/om/ansatt/kriage/) skal lede programmet. Agerup kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på SAM og har de fem siste årene ledet School of Management. Hun har lang ledererfaring blant annet fra UH sektoren, Forskningsrådet og næringslivet, og har jobbet mye med endringsprosesser. Hun tiltrer stillingen første kvartal 2020.

«Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dyktige og engasjerte kolleger og studenter for å realisere dette viktige programmet- og håper at alle vil være med å bidra til at OsloMet skal bli enda mer kjent og anerkjent for vårt fokus på studentkvalitet, på studentenes trivsel, på gode inn- og utvekslinger som fremmer internasjonalt samarbeid, at vi leverer topp kvalitet på EVU tilpasset arbeidslivets behov og den enkeltes ønsker- og at vi kommuniserer og samhandler digitalt med studentene i alle faser på en god måte for dem».