Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Ny prosjektleder i Den gode studentopplevelsen fra 1.august er Åsmund Hermansen. Han skal lede arbeidet i Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel.

Portrett av Åsmund Hermansen
Åsmund Hermansen

Hvem er du, Åsmund? 

– Jeg er en menig førsteamanuensis som har mitt daglige virke ved Institutt for sosialfag. Der underviser jeg i statistisk analyse på vårt masterprogram, veileder masterstudenter og PhD stipendiater og forsker på arbeidsliv og velferdsstatens ytelser. Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med undervisning og formidling, og har de beste dagene på jobben når de faglige diskusjonene i klasserommet har gitt både studentene og meg ny innsikt og økt vår nysgjerrighet. Jeg har ansvaret for to metodeemner i statistisk analyse og hvert år prøver jeg å gjøre endringer for å få til enda mer studentaktivitet og bedre læringsutbytte. Så langt har det gått veldig bra og det er virkelig gøy – det å se studenter vokse faglig, oppleve mestring og få faglig selvtillit er det beste jeg opplever som underviser – da har jeg det helt fantastisk på jobb!  

Hva ligger egentlig til Prosjekt 2, faglig kvalitet, helse og trivsel? 

– Prosjekt 2 retter seg mot selve hovedvirksomheten ved OsloMet – nemlig undervisning. Så i stort skal prosjektet bidra til at OsloMet fremstår som et universitet hvor det legges vekt på innovative og varierte læringsformer. Målet er at studentene skal oppleve OsloMet som en institusjon som er åpen for pedagogisk kunnskapsutveksling og eksperimentering med nye læringsmetoder. Prosjektet skal også bidra til at studentene opplever at deres innspill og tilbakemeldinger på emner og studieprogram blir tatt til følge. Et viktig mål for dette prosjektet er at studenter skal oppleve en forståelse for hvorfor deres studie er lagt opp slik det er – altså få en forståelse for helheten og delene i studieløpet, og hvordan disse logisk henger sammen. For mange studenter oppleves overgangen fra videregående til universitet som ganske stor, noe som kan gå utover trivselen som student og etter hvert den psykiske helsen. Derfor vil vi også i dette prosjektet jobbe med tiltak som tilrettelegger for stabile relasjoner i faglig sammenheng, slik at studenter kan få tilbud om studiegrupper som de følger over lengre tid i studiet, samt tilbud om for eksempel mentoring og andre ordninger som gir økt mestring og læringsutbytte. 

Hva har skjedd hittil og hva skjer videre i 2020? 

– Så langt har vi hatt en søknadsrunde med frist 1. juni hvor det kom inn en rekke søknader på spennende prosjekter som skal settes i gang i løpet av høsten og det er utlyst en ny søknadsrunde med frist 1.oktober.  

Hvordan kan man bidra inn? 

– For det første vil jeg oppfordre alle som har tanker og ideer om hvordan vi skal jobbe for å få en enda bedre studentopplevelse ved OsloMet til å ta kontakt og slå av en prat. Å dele ideer, tanker og refleksjoner er et kjempeviktig bidrag og gir oss som skal jobbe med dette programmet tilgang på «pulsen» i OsloMets virksomhet.    

– For alle de som har går med en konkret prosjektide de gjerne skulle realisert, så vil jeg på det sterkeste oppfordre om å sende inne en søknad innen fristen 1.oktober 2020.  Søknadsskjema blir lagt ut på nettsiden til Den gode studentopplevelsen.

Hva blir den store utfordringen? 

– Jeg tror den store utfordringen for oss alle er tid – det å skulle få til endringer som er virkningsfulle og som virkelig bidrar til at vi får til noe nytt tar masse tid. For min egen del har jeg masse ideer om hvordan jeg skal videreutvikle mitt eget undervisningsopplegg for å heve studentopplevelsen og læringsutbytte – jeg har flere helt konkrete ideer – utfordringen er tid. Jeg tror mange underviser ved OsloMet har det på akkurat samme måten og du trenger tid for å kunne løfte blikket og arbeidsro for å sette ideer ut i liv. Løsningen tror jeg er å forte seg sakte, det er mye motivasjon i å se at selv små grep kan gjøre en stor forskjell.   

Hva gleder du deg mest til? 

– Jeg gleder meg til å bli kjent med masse drivende dyktige folk ved OsloMet blant både ansatte og studenter. Som faglig ansatt føler jeg ofte at jeg jobber litt i min egen lille boble – på de få månedene jeg har vært del av den gode studentopplevelsen har jeg lært veldig mye mer om OsloMet og jeg gleder meg til å lære enda mer. Jeg gleder meg også til å bidra til at viktige pedagogiske utviklingsprosjekter blir realisert og bidra som best jeg kan til at studentene vår skal oppleve at de er en av oss og ikke bare en i mengden!