Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Studentenes perspektiv skal være styrende for Den gode studentopplevelsen. Her kan du se hvilke mål programmet har satt seg.

Den gode studentopplevelsen er en høyt prioritert satsning for OsloMet. Siden oppstarten i 2020 har det skjedd mye både i programmet, på OsloMet og i samfunnet for øvrig. Det har derfor vært et behov for å oppdatere målsetninger og visjon for programmet. I løpet av våren har studenter og ansatte deltatt aktivt i dette arbeidet, og 3. juni besluttet styringsgruppen ny visjon og oppdaterte effektmål.

Visjon: «Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen»

Visjonen og målene for programmet skal bidra til å skape en tydelig retning for dagens og fremtidige tiltak og prosjekter. Den gode studentopplevelsen tar studentenes perspektiv, med utgangspunkt i deres behov og opplevelser. Visjonen ble foreslått av en av studentene som deltok i arbeidsmøtene.

Effektmål per område i Den gode studentopplevelsen

Her er de nye målene for hvert av det tre områdene som Den gode studentopplevelsen består av:

Mål for område 1: Informasjon og samhandling
• «Studenter opplever at informasjon er lett tilgjengelig, pålitelig og tilpasset deres behov»
• «Studenter opplever sømløse prosesser før, under og etter studieløpet»

Mål for område 2: Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
• «Studenter opplever høy kvalitet i undervisning og vurdering»
• «Studenter opplever høy mestring»
• «Studenter opplever innflytelse og et godt læringsmiljø»

Mål for område 3: Etter- og videreutdanning
• «EVU-tilbud er attraktive i arbeidslivet og hos studenter»

Målene vil også ligge til grunn for arbeidet med å følge opp og evaluere programmet de neste årene. Det er etablert et følgeforskningsprosjekt på tvers av OsloMets forskningsmiljøer som skal følge opp og bidra til at vi når disse målene.

Den gode studentopplevelsen er en viktig satsning for OsloMet. Den nye visjonen og målene viser tydelig hva vi skal fokusere på for å skape en best mulig studieopplevelse for studentene. Jeg er også veldig glad for at vi har fått med oss et erfarent forskningsteam på tvers av universitetets forskningsmiljøer, som vil følge opp målene vi har satt oss

Kristi Agerup, Programleder Den gode studentopplevelsen