Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Prosjektet Avtaler på nett fullfører i disse dager sine leveranser, og driften av løsningen overføres til linjen. En suksesshistorie i Den gode studentopplevelsen! Vi har tatt en prat med prosjektleder Anders Codan.

«Ta student-perspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene» sier Anders

Kan du kort og enkelt forklare oss hva Avtaler på nett handler om? 

APN har to viktige mål: Først av alt ønsker prosjektet å gi studentene bedre og mer riktig informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling. Vi ønsker at våre studenter skal ha mulighet å oppleve studier på utdanningsinstitusjoner i utlandet. Da er det viktig at veien dit er enkel og at informasjonen vi gir dem er riktig. Prosjektet har som et andre mål å forenkle håndteringen av avtalene som OsloMet har med internasjonale utdanningsinstitusjoner. Det skall bli enklere og mer effektivt for de ansatte som jobber med dette å gi riktig og oppdatert informasjon til studentene.

Hvordan vil denne løsningen gjøre livet enklere for studentene på OsloMet?

For studentene blir livet enklere ved at utvekslingsmulighetene som beskrives på våre nettsider er riktige, detaljerte og oppdaterte. Hvis du som student leser om en utdanningsmulighet ved et universitet utenlands så skal du være sikker på at informasjonen er oppdatert og riktig.

I prosjektet har dere jobbet etter smidig arbeidsmetodikk. Hva betyr egentlig det?

Det betyr at vi designer, utvikler og tester løsninger i korte iterasjoner istedenfor å bruke lang tid i starten på spesifikasjon og design. Vi starter vi å utvikle løsningen tidlig og jobber i parallel med design og testing. Vi gjør litt av alt etterhvert istedenfor å jobbe i tradisjonelle faser der man for eksempel først gjør ferdig all design innen man starter å utvikle. Gjennom å gjøre det på denne måten så kommer vi i gang tidlig, vi kan gjøre endringer av funksjonalitet gjennom store deler av prosjektet, vi reduserer risiko, og vi involverer de som skal bruke løsningen i hele arbeidsprosessen.

DGS søker nå nye prosjekter og tiltak. Har du noen tips til dem som går med en gode idé og vurderer å søke?

 Ja, ta studentperspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene. Involver studentene i prosjektet. En annen ting som er viktig for meg er hvordan resultatet av prosjektet skal leve videre etter at prosjektet er avsluttet. Tenk gjennom hvem som tar eierskapet til at de endringer som prosjektet har skapt opprettholdes og dyrkes videre.

Vil du også få realisert din idé gjennom Den gode studentopplevelsen? Vi minner om søknadsfristen for nye tiltak og prosjekter 24. september. Mer informasjon om utlysningen finner du her.