Presentasjon av programmet

Trenger du en presentasjon av programmet kan du fritt bruke denne som ble presentert i styringsgruppen 11.juni 2020.