37 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet! Vi fikk inn hele 37 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1.november. To eksterne evaluatorer skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen som skal behandle dette i møtet 2.desember.

Søknadene

Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU.

  • 4 søknader fra HV
  • 8 søknader fra LUI
  • 5 søknader fra SAM
  • 10 søknader fra TKD
  • 1 søknad fra SVA
  • 5 søknader fra Universitetsbiblioteket
  • 2 søknader fra Utdanningsavdelingen
  • 1 søknad fra SK
  • 1 søknad fra HR

Vi kommer tilbake til en presentasjon av søknadene som blir innvilget i etterkant av styringsgruppemøtet 2.desember!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *