Lurer du på noe i søknadsprosessen?

 • Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)
 • Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema
 • Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema
 • Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om.
 • Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. Tidspunkter vil kommuniseres ut til alle ansatte. Potten vil variere, men vil trolig være på rundt 2.5 mill per søknadsrunde.
 • Hva kan man søke midler til? DGS har gitt midler både til frikjøp av stilling, lisenskostnader, lønn til studentassistenter og i det hele tatt ulike tiltak for å bedre studentopplevelsen. Du kan altså søke om både midler til å dekke ressurser og materielle kostnader.
 • Er det noe som er for smått å søke støtte til? Kort sagt nei! I kriteriene har vi blant annet fremhevet delprosjekter som kan skaleres opp til å gjelde flere miljø/studier/aktiviteter. Hvis du har et prosjekt du ønsker å teste ut på eksempelvis et miljø eller i ett emne, og som har potensiale til å skaleres opp i volum eller kan benyttes på andre miljø eller emner, er det fullt mulig å søke støtte til dette.
 • Har dere en foretrukken prosjektlengde? Nei, programmet skal både adressere snublesteiner og grus som hindrer studentene å ha en god studentopplevelse, samtidig støtte større prosjekter som i tillegg kan ha ekstern finansiering og som har et lengre perspektiv. .
 • Hvilke prosjekter har fått støtte om tidligere – og hvor mye fikk de i støtte? Her finner du en oversikt over de delprosjektene som fikk støtte i forrige runde
 • Hvilke kriterier er det i denne runden? To av prosjektene er prioritert i denne søknadsrunden: Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel og Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning
 • Hvordan vet vi om vårt prosjekt dekker et behov hos studentene? Bruk funn fra student- og kandidatundersøkelser. Snakk med studentene, sjekk om dine studenter støtter behovet eller utfordringene som kommer fram i undersøkelsene. Test prosjektideen på brukergruppen og juster deretter. Alle prosjekter som møter behov hos studentene og er med å bedre studentopplevelsen på den ene eller andre måten er hjertelig velkommen til å søke!
 • Er det  mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang? Bl.a. for å utrede samarbeid med studenter?  Det er absolutt mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang.
 • Er digitalisering et kriterium i alle de fire områdene? Ja, DGS er en operasjonalisering av Strategi for digital transformasjon 2018-2024 ved OsloMet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være selvhjulpne. Programmet skal igangsette en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi tid til ansatte å møte de studenter som trenger det
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 2? Tiltaket du foreslår skal gi en bedre studentopplevelse for flest mulig studenter. De skal svare på behov studentene har (uttrykt gjennom ulike undersøkelser og kartlegginger). Tiltaket skal i tillegg:
  • bidra til at kommunikasjon, informasjon og samhandling oppleves som sømløs og tilpasset mellom OsloMet og studentene
  • bidra til økt utdanningskvalitet og økt læringsutbytte for studentene
  • sette fokus på digitalisering og bærekraft
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 2 kan rettet til prosjektleder Åsmund Hermansen
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 4 ? Det kan søkes støtte til digitalisering av emner som møter ett eller flere av kriteriene under:
  • Modell- og metodeutvikling: Bruk av ny teknologi til utvikling av nye modeller og metoder for læringsprosesser, og for å levere og distribuere opplæring og utdanning.
  • Utvikling av nye fleksible tilbud: Utvikling av nye tilbud som bruker ny teknologi i læringsprosesser eller modeller for distribusjon.
  • Digitalisering av eksisterende tilbud: Innebærer å gi hele eller deler av et eksisterende tilbud en ny og digital form på læringsprosessen og distribusjon av opplæringen.
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 4 kan rettes til prosjektleder Frode Andersen
 • Får jeg beskjed hvis søknaden mangler noe? Ja, vi tar kontakt hvis det er noe som mangler som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
 • Hvordan er studentene ivaretatt – og hvordan kan vi koble de på? Studentparlamentet er representert i styringsgruppen og i referansegruppen til programmet. I tillegg nedsettes nå en egen studentgruppe. Et av kriteriene for delprosjektene er studentinvolvering. Studenter kan involveres i delprosjekter på ulikt vis – i selve utviklingen av delprosjektet, teste veivalg og løsninger i delprosjektet, skrive oppgaver, som studentassistenter mm.  
 • Hva skal vedlegges søknaden? Budsjettestimat kan du laste ned her eller spør om å få tilsendt excelfil av budsjettestimatet
 • Hvem behandler søknaden? Søknadene blir behandlet av to eksterne representanter som gir en anbefaling inn til styringsgruppemøtet i november
 • Når får jeg svar? Alle som har levert søknad vil bli kontaktet rett i etterkant av styringsgruppemøtet i november.
 • Hvis jeg får avslag, kan jeg søke på nytt? Vi tar kontakt med alle søkere i etterkant av prosessen. Til de som ikke fikk innvilget sin søknad kan det være mulig å søke på nytt ved neste søknadsfrist. Søkere vil få tilbakemelding på hva som eventuelt må justeres på.

Lykke til med søknaden!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *