Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Studenter på St.Hanshaugen studiestart 2019

Den gode studentopplevelsen er avhengige av akkurat dine innspill til å løse de utfordringene studentene har, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. 

Programmet åpner for å søke økonomisk støtte til prosjekter som understøtter målene i satsningen Den gode studentopplevelse. I potten for denne utlysningen ligger det 2.5 millioner kroner.

Hovedfokus for utlysningen i denne runden er knyttet til

  • Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel
  • Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning.

Søknadene vil bli vurdert av 2 eksterne som vil legge fram en anbefaling for styringsgruppen 2. desember.
Frist for søknad i denne runden er utsatt til 1. november 2020 og du søker i dette skjema!

Har du spørsmål til programmet, er usikker på om du kan eller skal søke eller trenger en prat? Ta kontakt med en av våre prosjektledere!

  • Inger Setnes leder Prosjekt 1 Informasjon og samhandling
  • Åsmund Hermansen leder Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel.
  • Frode Andersen leder Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter – og videreutdanning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *