Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

OsloMet har internasjonalisering som strategisk satsningsområde. Internasjonalisering og mobilitet er et område under Den gode studentopplevelsen. Området ble opprinnelig tatt inn i Den gode studentopplevelsen fordi man så at det var et viktig og nødvendig løft. Etter hvert har det imidlertid blitt tydeligere at man også trenger å se dette i en større helhet, og løfte det frem som et eget satsningsområde med en strategisk tilnærming. Det er behov for å tydeliggjøre den strategiske tilnærmingen til hva universitetet ønsker å oppnå med internasjonaliseringsarbeidet, på tvers av FoU, UTD og HR.

– Det er viktig å koordinere arbeidet tettere mot HR og FoU. Det å ta området ut av programmet betyr ikke lavere prioritet, men heller at det gir større rom for å utvide og bredde perspektivet, herunder også å se på både student- og ansattmobilitet

Programeier Nina Waaler, prorektor for utdanning.

Internasjonalisering og mobilitet løftes dermed ut av Den gode studentopplevelsen, mens pågående prosjekt og tiltak innenfor internasjonalisering i Den gode studentopplevelsen, ApN og COIL, fortsetter å være en del av DGS innenfor område 1 og 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *