DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Prosjektkontoret bidrar inn i DGS med ressurser og kompetanse. DGS på sin side bidrar med erfaring fra programarbeid. – Sammen bidrar vi til en forbedringssirkel for program- og prosjektarbeid ved OsloMet, sier prosjektleder Anders Codan som har en fot i begge leirer.

Den gode studentopplevelsen har mange underliggende prosjekter og tiltak som krever en struktur for å holde oversikt over hvordan det går i de ulike prosjektene, hva er hindringene og blir man ferdig til planlagt tid? Sammen med prosjektkontoret har DGS utarbeidet en tilpasset metodikk for små prosjekter og tiltak, og en opplæringspakke som består av 5 workshops.
Denne metodikken bygger på Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet og inneholder blant en beskrivelse av ulike faser, maler for styringsdokumenter og rapportering, samt opplæringspakke.

Dels har DGS brukt en del av det prosjektkontoret har gjennomført som opplæring tidligere, men har gjort forbedringer og spisset innholdet – og nå bruker prosjektkontoret dette til å lage ytterligere kurs.

Anders Codan, Prosjektkontoret og DGS

OsloMet er umoden på programorganisering, dvs. der man har et overordnet program med underliggende prosjekter. Den gode studentopplevelsen har gjennom 2020-2021 gjort seg en del erfaringer som programmet bidrar inn med til Prosjektkontoret. Flere program står på trappene ved OsloMet, deri Campusprogrammet.

DGS har derfor bidratt med innspill til Prosjektet Prosjektportalen som ledes av Prosjektkontoret. Dette er et portefølje- og prosjektstyringsverktøy der DGS har deltatt for å sikre tilpasninger som ivaretar en programstruktur hvor man får mulighet til å se akkumulert flere prosjekter sammen i et program gjennom Prosjektportalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *