Lansering av utvekslingsavtaler på nett

2. februar lanseres løsningen Avtaler på Nett, som gjør det enklere for studenter som ønsker å reise på utveksling og ansatte som jobber med internasjonalisering.  

OsloMet har avtaler med nesten 400 studiesteder rundt om i verden. Med så mange muligheter for utveksling, har det ikke alltid vært enkelt for studentene å finne relevante muligheter innenfor det enkelte studieprogram.  

Den gode studentopplevelsen ga støtte til prosjektet Avtaler på Nett – ApN i 2021.

DGS er stolte av å ha bidratt til utviklingen av den nye nettløsningen som vil gjøre det enklere for studentene å finne oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheter

Kari Hjerpaasen, programleder DGS

Enklere tilgang for studentene 

Internasjonal utveksling kan for mange være en viktig ingrediens i en god studentopplevelse. Det kan gi nye perspektiver, nyttige erfaringer og venner for livet. For OsloMet er det derfor viktig å gjøre det enklere for studentene å finne informasjon om muligheter.  

-Studentene kan på en enklere og mer oversiktlig måte enn før finne frem til informasjon om hvordan de skal søke, muligheter for finansiering, og hvordan de finner bolig på utvekslingsstedet, sier prosjekteier Benedicte Solheim.   

Nye nettsider er nå lansert med hyppigere oppdatert informasjon om de forskjellige utvekslingsavtalene fremover.  

Løsningen har vært utviklet med involvering fra studenter ved OsloMet, fra design til brukertesting av den ferdige prototypen. 

Som en del av den nye ApN løsningen får saksbehandlerne et dedikert web-grensesnitt for registrering og lagring av informasjon om utvekslingsavtalene. Informasjon  som legges inn i ApN kombineres med innhold fra Felles Studentsystem (FS) i en database på OsloMet. Fra denne databasen publiseres innhold ut på studentsidene. 

Tverrfaglig prosjekt 

Prosjektet er en del av programmet Den gode studentopplevelsen, og er gjennomført som et internt utviklingsprosjekt ved OsloMet. Det har vært et bredt tverrfaglig samarbeid der spisskompetanse fra fakultetene, utdanningsavdelingen og IT-avdelingen har bidratt.  

Utviklingsarbeidet i prosjektet har brukt smidig prosjektmetodikk for å sikre best mulig tilpasning til brukerkrav. Brukertesting av prototypen er gjennomført med både ansatte og studenter. Øvrig testing av løsningen har blitt gjort av saksbehandlere fra studentadministrasjonen ved fakultetene og (sentralt) fra fellesadministrasjonen. 
 
Produkteier og initiativtaker har vært Lise Bakke Brøndbo, Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv i Utdanningsavdelingen. Prosjekteier har vært Benedicte Solheim, Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv i Utdanningsavdelingen. 

Lise Bakke Brøndbo, produkteier ApN
Benedicte Solheim, prosjekteier ApN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *