Har du forslag til et godt delprosjekt?

Den gode studentopplevelsen er en strategisk satsning som går fram til 2023 hvor vi skal jobbe for å fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det er en stor digitale komponent i programmet, og man skal i stor grad utforske og velge digitale løsninger.

Programmet skal hvert år åpne opp for innspill og søknader fra ulike fagmiljø til hvordan vi kan møte utfordringer vi står overfor. Til høsten åpner vi igjen for nye søknader om tilskudd til å igangsette delprosjekter og tiltak. Vi vil i tillegg invitere til workshop for de som er nysgjerrige og interessert i å søke støtte gjennom programmet.

Søknadsfrist blir 1.oktober og nettskjema blir tilgjengelig etter sommeren.

Ny prosjektleder EVU!

Vi har snakket kort med Frode Andersen, nyansatt prosjektleder i Avdeling for Utdanning og for Prosjekt 4 EVU i Programmet «Den gode studentopplevelsen» 

Portrett av Frode Andersen, prosjektleder EVU
Frode Andersen, nyansatt prosjektleder EVU

Først Frode, velkommen til OsloMet! Du er nyansatt fra 16. mars, det betyr at du har hatt hele din ansettelsestid på hjemmekontor. Hvordan fungerer det? 

– Overraskende bra. Jeg er blitt godt mottatt av Avdeling for Utdanning hvor jeg er ansatt, og prosjektgruppen og programleder Kristi. Vi har regelmessige teams-møter. I tillegg bruker jeg tiden til å bli kjent med egen avdeling og miljøene rundt på OsloMet som arbeider med EVU både faglig og administrativt. 

Hva er førsteinntrykket ditt av EVU ved OsloMet? 

– Jeg møter en enorm vilje i fagmiljøene til å utvikle og levere deltidsutdanninger for voksne studenter. Digitalisering ligger implisitt i alle samtaler jeg har, og CANVAS står sentralt. Samtidig opplever jeg at systematikken og tiden det tar fra ide foreligger til en utdanning lanseres varierer. Det er usikkerhet om “hvor man henvender seg”. Dette rammer innovasjonstakten og at gode ideer ikke blir behandlet. 

Kan du utdype dette? 

– Dagens EVU-studenter er kravstore. Med rette. Vi må ha som utgangspunkt at de som «brukere» av OsloMet vil ha en økende forventning om fleksibilitet for å få dekket sine behov både til kompetanse, tilgjengelighet og individualisering. Store moduler eller å binde seg opp til en hel grad kan også være feil. Trenden er digitalisering, kortere enheter og muligheten til å bygge sin egen utdanning. Samarbeid på tvers av fakultetene er smart. Jeg tror koordinering er et stikkord. Her ligger en utfordring for programmets EVU-prosjekt etter mitt syn. 

Har du noe konkret du har merket deg allerede nå? 

– Konkret er jeg gjerne.  Det er utfordringer med hvordan vi markedsfører flere av EVU-utdanningene på egne flater. Mye er bra samtidig som det mangler en enhetlig struktur. I tillegg ser jeg at flere av initiativene man kan lese om ikke er reelle, de krever en oppdragsgiver. Det finnes også programmer med utgåtte søknadsfrister.  

Da har du kanskje en oppfordring? 

– Lokale web-redaktører må ta en gjennomgang av sine EVU-utdanninger. Se på hvordan de er tagget. Finner du dem rett fra hovedsiden ved å benytte relevante søkeord?  En mulig EVU-student flykter fra sidene våre hvis de ikke finner det de leter etter raskt, med få klikk. Gikk søknadsfristen til drømmestudiet ut på dato for to år siden bør det vurderes å redigere landingssiden. En oppdragsgiver tenker kanskje at deler av innholdet er gått ut på dato. Slike tanker hos potensielle kunder bidrar ikke til merkevarebyggingen.

Den gode studentopplevelsen – vi er igang!

Studentene vil ha endringer – nå svarer vi!

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og dekker områdene:

1. samhandling og informasjon

2. kvalitet og trivsel

3. mobilitet og internasjonalisering

4. fleksibelt utdanningstilbud

Programmet skal fjerne snublesteiner og grus, og løse felles utfordringer. Studentperspektivet skal være førende for alle prosjekter og tiltak som settes i gang under programmet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være mer selvhjulpne. Programmet vil allerede i 2020 rulle ut en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi ressurser til å være i direkte kontakt med de studentene som trenger det. Prorektor for utdanning Nina Waaler eier programmet og presiserer: «Her skal vi invitere inn, engasjere bredt og forankre prosesser i hele organisasjonen. Vi skal jobbe på tvers, teste ut og fortløpende rulle ut løsninger. Sammen skal vi løfte studentopplevelsen ved OsloMet.»

Programansvarlig

Kristi Agerup ( https://www.oslomet.no/om/ansatt/kriage/) skal lede programmet. Agerup kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på SAM og har de fem siste årene ledet School of Management. Hun har lang ledererfaring blant annet fra UH sektoren, Forskningsrådet og næringslivet, og har jobbet mye med endringsprosesser. Hun tiltrer stillingen første kvartal 2020.

«Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dyktige og engasjerte kolleger og studenter for å realisere dette viktige programmet- og håper at alle vil være med å bidra til at OsloMet skal bli enda mer kjent og anerkjent for vårt fokus på studentkvalitet, på studentenes trivsel, på gode inn- og utvekslinger som fremmer internasjonalt samarbeid, at vi leverer topp kvalitet på EVU tilpasset arbeidslivets behov og den enkeltes ønsker- og at vi kommuniserer og samhandler digitalt med studentene i alle faser på en god måte for dem».