Om nettsiden


Nettsiden ble etablert 3. april 2014. Hensikten med denne nettsiden er blant annet å synliggjøre kompetanse internt og eksternt. Ved faglig delingskultur kan vi bedre bidra til at de seksuelle rettighetene blir en realitet for alle. Målet er å forebygge, hindre diskriminering, trakassering, marginalisering og stigmatisering av målgrupper.

OsloMet har omlag. 20 000 studenter og over 2000 ansatte. Oslomet driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskaphelsefaglærerutdanningteknologikunst og design. Det er flere dyktige fagfolk her som på ulik måter fremmer sunn seksuell helse.

Nettsiden kan bidra til å gjøre kunnskap om seksuelle helse mer synlig, tilgjengelig, relevant og forskningsbasert. Med slik kvalitetssikret kunnskap kan flere være aktive i samfunnsdebatten. Les mer om OsloMets stratgier i Strategiplan 2020.