Sosionomer og seksuell helse


Mirjam Berge Gregersen Masteroppgave som avdekker kunnskapshull! Jeg har akkurat hørt på Mirjam i Nasjonalt SRHR-nettverk om seksualitet som tema i utdanning og sosialt arbeid (Sex og Samfunn leder netttverket). I sin avslutning skriver hun: «Snakk om det!» (HOD, 2016, s. 26) trekker frem viktigheten av kunnskap og bevissthet omkring seksualitet og seksuell helse i helse- og msorgstjenester, og sosionomer er en viktig del av disse tjenestene. Dermed er det mye som hadde vært interessant å se skje innenfor forskning på seksualitet i sosialt arbeid. I dette prosjektet har jeg undersøkt hvilke forståelsesrammer et utvalg sosionomer bruker, og ulike måter å handle på i praksis når det kommer til seksualitet. Analysene har vist at sosionomer trenger en mer mangfoldig og fleksibel kunnskap og kompetanse når det kommer til spørsmål om seksualitet, og at dette er et nødvendig bidrag for helhetsperspektivet. Samtidig har jeg vært i kontakt med ansatte som foreleser på VID vitenskapelige høgskole og OsloMet, som trakk frem at seksualitetens plass på undervisningsplan på bachelor som oftest er knyttet til den enkelte forelesers erfaring og interesse. Det at utdanningene ikke har et formalisert fokus på seksualitet, eller posisjonert det som en sentral del av fagplan, emner og pensumlitteratur underbygger det Dunk (2007) skriver i sin artikkel om at seksualitet ikke er et anerkjent tema i sosialt arbeid. (se masteroppgaven under studentarbeid her i denne bloggen)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *