Å benytte internasjonale klassifikasjoner for å fremme seksuell helse av Kristina Areskoug Josefsson og Ann-Helene Almborg


Seksuell helse er et viktig, men fortsatt ofte forsømt felt innen helse og velferd. Bruk av strukturert dokumentasjon i en systematisk arbeidsprosess kan fremme seksuell helseomsorg inkludert rehabilitering. Artikkelen presenterer en oversikt over nytten av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og International Classification of Health Interventions (ICHI) angående seksuell helse i pleieprosessen, og for å støtte forbedring av individuell seksuell helseomsorg inkludert rehabilitering, og også støtte oppfølging og kvalitetsstyring på lokalt til globalt nivå innen seksuell helse. I artikkelen gis praktiske eksempler på hvordan klassifikasjonene kan benyttes for å dokumentere, og følge opp intervensjoner for å fremme seksuell helse.

Klassifiseringer har potensiale til å forbedre og fremme vurdering, evaluering og dokumentasjon på en strukturert måte, som også kan være til nytte for seksuell helse. WHO-klassifiseringer av interesse er WHO-FIC referanseklassifiseringer, siden de dekker den brede biopsykososiale modellen for seksuell helse og denne fungerer godt sammen med WHOs arbeidsdefinisjon av seksuell helse. WHO-gruppen av klassifiseringer består av tre referanseklassifiseringer: Den internasjonale klassifiseringen av sykdommer og konsekvenser (ICD); ICF og ICHI (ICHI er planlagt for å slutføres av WHO i løpet av 2021). Disse tre referanseklassifiseringene, brukt sammen, gir et verktøy for å fange informasjon om helsetilstand, funksjon og inngrep i pleieprosessen for å støtte og fremme helse. Artikkelen fokuserer på strukturert dokumentasjon om funksjon relatert til seksuell helse, og intervensjoner for å vurdere, fremme og evaluere seksuell helse fra et biopsykososialt perspektiv, uavhengig av helsetilstand; dermed blir ICD ikke diskutert videre i denne artikkelen.

Gjennom å benytte erfaring fra praksis og forskning for å identifisere relevant informasjon i pleieprosesser relatert til seksuell helse, som er kodet ved hjelp av ICF og ICHI, vises hvordan ICF og ICHI kan være nyttige verktøy for å beskrive funksjon, pasientens mål, resultater, planlagte og utførte intervensjoner for undersøkelse, behandling, forebygging og oppfølging på individnivå i omsorgsprosesser angående seksuell helse med enhetlige og entydige begreper, begreper og koder.

Klassifikasjonene oppdateres kontinuerlig og det er interessant at «Håndtere ens seksuelle helse» (d5706) med definisjonen «Omsorg for seg selv ved å opprettholde eller forbedre seksuell aktivitet for fysisk, emosjonell, mental og sosial velvære, for eksempel å følge sikker sexpraksis (inkludert bruk av kondomer) og delta i tilfredsstillende seksuell aktivitet» er godkjent og implementert i ICF 2021 som en spesifikk ICF-underkategori til d570 «Ta vare på helsen».

Har du prøvd å benytte ICF for å beskrive seksuelle helseproblemer, inngrep og utfall? Hvis ikke, hvorfor ikke teste og se hvordan du synes det fungerer relatert til din profesjonelle praksis?

Lenk og referanse til artikkelen:Using ICF and ICHI to promote sexual health. Areskoug Josefsson, K & Almborg, A-H (2021), Cogent Medicine, 8:1, DOI: 10.1080/2331205X.2021.1898084


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *