Nasjonal veileder Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning


Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Høringsfrist 17 november

Side 35 til 37 omhandler seksuell helse

NASJONAL VEILEDER- HØRINGSUTKAST

Det er flott at kommunen i fremtiden gjennom opplæring og veiledning skal tilrettelegge for at personer med utviklingshemming skal få mulighet for et godt seksualliv og god seksuell helse. Men hvor skal tjenesteytere lære om tema seksuell helse?

Våre momenter må være:

Om veilederen skal være reell må alle grunnutdanninger undervise i temaet seksuell helse… I løpet av få år må Norge få en master i seksuell helse!

-Veilederen gir kommunene mange nye arbeidsoppgaver inne seksuell helse – Er de skolert for dette?

-Kommunene ved helse- og omsorgstjenesten skal sørge for at alle tjenestemottakere kan få opplæring i temaer innen seksuell helse.

-Virksomhetsleder skal sørge for opplæring av tjenesteytere om utviklingshemming og skadelig atferd….

-tjenesteytere skal ha kunnskap om avvergelsesplikten…Har de dette i dag?

-det fremheves at ulike kommunale aktører må samarbeide om opplæring og veiledning gjennom hele livsløpet….

-det står skrevet at kommunale aktører eventuelt bør samarbeide med spesialisthelsetjensten…

-skolene skal gi et tilpasset opplæring til barn og unge

– barn og unge med utviklingshemming får ikke samme uformelle læring som andre barn derfor er det ekstra viktig å tilrettelegge for den enkeltes utvikling

-opplæring skal være individuelt tilpasses

-ved anskaffelse av seksualtekniskehjelpemidler skal kommunen sørge for spesialkompetanse

Helsetjenesten skal være preget av toleranse og åpenhet om seksualitet…

-Helsestasjonen skal veilede foreldre og barn med utviklingshemming…

–veileder fremhever tilgang til langtidsvirkende reversible prevensjon (LARC) og rett til sterilisering

-veileder fremhever at personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe og at de kan utvikle problematisk eller skadelig seksuell atferd – dette skal forebygges…

Vi må alle gi innspill til høringsutkast!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *