Referansegruppemøte, eldre og seksuell helse, den 18.02.21


Oppstart referansegruppe var den 270820: Sex og politikk, KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI er i gang med et nasjonalt kompetanseløft for å bedre den seksuelle helsen blant alle deler av 60+-befolkningen i Norge. Målgruppe for prosjektet ereldre, helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre, eldreråd og eldreorganisasjoner. Med støtte fra Helsedirektoratet skal vi i perioden 2020-2022 utvikle og gjennomføre forskningsbaserte fagdager og presentere digitale læringsressurser for helsepersonell, samt en e-læringsportal for eldre om seksuell helse. 

I løpet av 2020 skal prosjektet forankres og det faglige innholdet i fagdager for helsepersonell i eldreomsorgen utvikles, samt digitale pedagogiske ressurser til bruk i helsefaglig etterutdanning, blant annet en digital veileder og en rekke kortfilmer. Fagdagene skal piloteres i 2021 i en rekke samarbeidskommuner i Norge før de tilbys hele landet. Alle ressurser som utvikles skal samordnes via en felles nettportal om eldre og seksuell helse, som også inneholder et e-læringsressurs særlig rettet mot personer over 60 om seksuell helse. 

Prosjektet baserer seg på en samarbeidsmodell der de involverte organisasjoner har forskjellige ansvarsområder, men der vi både utvikler og iverksetter prosjektet i fellesskap. Vi har bred erfaring på seksuell helse og innen likestillingsfeltet, er lokalisert ulike steder i landet, og representerer kompetansesentre og medlemsorganisasjoner. Det har allerede blitt har etablert en plattform som gjør at vi bygger på våre felles ressurser, kompetanse og nettverk, og oppnår mer enn vi ville gjort individuelt. 

For å få relevante innspill og sikre at vi får de rette perspektivene med inn i dette prosjektet, skal det opprettes en egen referansegruppe, med representanter fra både brukere, forskere, helsepersonell og relevante organisasjoner. God kontakt med fagpersoner og ulike målgrupper/brukergrupper er sentralt for å lykkes med dette prosjektet. 

Deltakere i referansegruppen:Anbjørg Ohnstad <anbjorg@oslomet.no>; bente.traen@psykologi.uio.no <bente.traen@psykologi.uio.no>; bej-ka@online.no <bej-ka@online.no>; bjorg.karin.buttedahl@pensjonistforbundet.no <bjorg.karin.buttedahl@pensjonistforbundet.no>; dagutnes@gmail.com <dagutnes@gmail.com>; esben.esther@uia.no <esben.esther@uia.no>; fsalimi@mirasenteret.no <fsalimi@mirasenteret.no>; Hans Wiggo Kristiansen <hawi@oslomet.no>; Gerd Hilde Lunde <hlunde@oslomet.no>; kari.kristiansen@aldringoghelse.no <kari.kristiansen@aldringoghelse.no>; katrine.linnom@hotmail.com <katrine.linnom@hotmail.com>; kianakasiri@gmail.com <kianakasiri@gmail.com>; stensveen@bbnett.no <stensveen@bbnett.no>; RagnhildAnneCarolineStorstein.Spilker@fhi.no <RagnhildAnneCarolineStorstein.Spilker@fhi.no>; Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no <Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no>; wenche.k.malmedal@ntnu.no <wenche.k.malmedal@ntnu.no>; Khansa Ali <khansa-ali@mirasenteret.no>
Styringsgruppen: Silje Mathisen <silje@likestillingssenteret.no>; Janne Bromseth <janne@friosloviken.no>; kjersti <kjersti@sexogpolitikk.no>Fredrik.Langeland@kun.no


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *