OsloMet nettverk


Her legger vi fortløpende inn oversikt over fagpersoner internt på høgskolen som jobber innenfor relevante fagområder, for eksempel seksuell helse, seksualundervisning, overgrep, LHBT og kjønnsforskning. Høgskolenettverket skal vokse. Jobber DU med relevante prosjekter eller undervisning ønsker vi deg velkommen til dette nettverket. Send oss gjerne innspill slik at denne listen kan synliggjøre ressursene ved OsloMet.

Gerd Hilde Lunde, Høgskolelektor: Fakultet for helsevitenskap,
Institutt for atferdsvitenskap, Vernepleierutdanning

Kristina Areskoug- Josefsson Førsteamanuensis: Fakultet for Helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap 20% stilling.

Bjørn Smestad, Studieleder: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Har laget ressurspakken for profesjonsutdanningene om homofili

Ann-Karin Valle, Førstelektor: Fakultet for helsefag, ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Lena Henriksen Førsteamanuensis:Fakultet for helsevitenskap, ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Åse Røthing, Førsteamanuensis: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Kari Stefansen, forsker II, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

S vein Mossige,professor, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Lihong Huang, senior forsker, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Mirjam Lukasse professor i jordmorfag ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)

Anja Bredal forsker II, ved NOVA Tilknyttet voldsforskningsprogrammet og jobber med etniske minoriteter, familie, kjønn, generasjon og barnevern

Jan Mietinen, Høgskolelektor: Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid’

Andre tidligere prosjektmedarbeidere / ansatte/ sensorer:

Stine Kühle-Hansen, Høgskolelektor: Pedagog og autorisert seksualunderviser fra NACSES, utvikler e-læring. Har sexologistudiene fra henholdsvis UiA  og UiO, samt overgrepsstudiet fra HiØ SLUTTET

Elisabeth Faxelid professor II: Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse SLUTTET

Emil Wilmar, Sykepleiestudent: kompetanseperson innen fagfeltet kjønnsidentitet FERDIG

Hans Wiggo Kristiansen, Førsteamanuensis: Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag SLUTTET