Seksualundervisning


Sex og politikk har åpnet uke66 https://uke66.no/ Seksuell helse og eldre

Sex og politikk har åpnet uke16 https://sexogpolitikk.no/?s=uke16&type=objects&number=2#search-content Seksuell helse og ungdom

Sex og politikk har gejnnom mange år drevet uke6  https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/

Ressurser som kan være relevante for seksualundervisere (se også under mappe verktøy) . Gi oss flere tips!

  • Sexual health is fundamental to the overall health and well-being of individuals, couples and families, and to the social and economic development of communities and countries. Sexual health, when viewed affirmatively, requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. The ability of men and women to achieve sexual health and well-being depends on their….. WHO Sexual health 

Lenke til nytt verktøy Nakensaken – att tala om kropp, gränser och sexualitet med 1–6 åringar — Snippelisnopp – enkel sexualundervisning för årskurs 1–6    –Flickor och pojkar och puberteten Folkehelsan.fi

En broschyr om vad som händer under under puberteten, för barn i åldern 10-12 år.

  • Fjeld, W. (2002). Veileder til opplæringsprogram «Utviklingshemmede, samliv og seksualitet». Hedmark: W. Fjeld.
  • Fjeld, W. & Zachariassen, P. (2002). SexKunn testen : et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av kunnskap om seksualitet og samliv. Ottestad: Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark.
  • Fjeld, W. & Zachariassen, P. (2009). Seksualitet – opplæring og veiledning (Utviklingshemning og habilitering – innspill til habiliteringsprosessen). Oslo: Universitetsforslaget.
  • Melbye og Lunde 2019  https://fontene.no/fagartikler/skeive-personer-med-funksjonsnedsettelser-er-utsatt-for-fordommer-og-mobbing-6.47.604691.52e2e9b2bb
  • Sex og Politikk. (u.å.). Uke 6 kampanjen 2019. Hentet 01.04.2019 fra https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/kampanje-2019/#filmer
  • Tidemand-Andersen, C. & Sydnes, S. M. (2013). Dette er meg : en bok om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming. Bergen: Skauge forl.
  • Zachariassen, P. (2003). Kartlegging av kunnskaper om seksualitet hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40.
  • Zachariassen, P. (2003). Kartlegging av kunnskaper om seksualitet hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40.