Seksualundervisning


Ressurser som kan være relevante for seksualundervisere (se også under mappe verktøy) . Gi oss flere tips!

  • Fjeld, W. (2002). Veileder til opplæringsprogram «Utviklingshemmede, samliv og seksualitet». Hedmark: W. Fjeld.
  • Fjeld, W. & Zachariassen, P. (2002). SexKunn testen : et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av kunnskap om seksualitet og samliv. Ottestad: Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark.
  • Fjeld, W. & Zachariassen, P. (2009). Seksualitet – opplæring og veiledning (Utviklingshemning og habilitering – innspill til habiliteringsprosessen). Oslo: Universitetsforslaget.
  • Melbye og Lunde 2019  https://fontene.no/fagartikler/skeive-personer-med-funksjonsnedsettelser-er-utsatt-for-fordommer-og-mobbing-6.47.604691.52e2e9b2bb
  • Sex og Politikk. (u.å.). Uke 6 kampanjen 2019. Hentet 01.04.2019 fra https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/kampanje-2019/#filmer
  • Tidemand-Andersen, C. & Sydnes, S. M. (2013). Dette er meg : en bok om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming. Bergen: Skauge forl.
  • Zachariassen, P. (2003). Kartlegging av kunnskaper om seksualitet hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40.
  • Zachariassen, P. (2003). Kartlegging av kunnskaper om seksualitet hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40.