Ein heilt alminneleg koronatorsdag?


Ein heilt alminneleg koronatorsdag. Heile dagen framfor Zoom skjermen i ulike møter som alle har som mål å endre noko til det betre. Det er lett å bli desillusjonert i desse dager; mykje prat, mykje skjerm, men like handling. Og endå mindre endring til det betre. 

Skilnaden denne gongen var dedikerte og engasjerte OsloMet!

Eg er styreleiar i Norsk forening for klinisk sexologi, NFKS. I vårt arbeid møter vi mange som vil jobbe sexologisk og personer som treng sexologisk hjelp. Det vi ikkje møter så mykje av, er utdanningsinstitusjoner som møter ynskjet vårt om å tilby kompetanse. Gerd Hilde Lunde og Kristina Areskoug Josefsson presenterte i dag planene for sju nye digitale kurs som samla gir 80 studiepoeng i sexologi spreidde på fleire ulike, relevante temaer som NFKS erfarer er svært etterspurde.

Koronatorsdagen vart brått meir inspirerande og vonefull – trass i Zoom og korona.

Beste helsing

Tore Holte Follestad
Assisterande dagleg leiar Sex og samfunn
Spesialist Sexologisk rådgiving – NACS


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *