Stor interesse for fagdag ved OsloMet 13. juni om seksuell helse

Seksuell helse er en menneskerettighet, men likevel er seksualitet ofte et ikke-tema både i og utenfor helsevesen og institusjoner. Ifølge Verdens helseorganisasjon er seksuell helse grunnleggende for den generelle helsen og trivselen til den enkelte, barn, ungdommer, voksne, par og familier.

Regjeringen har som mål å styrke hele befolkningens seksuelle helse. Den er en ressurs som er relatert til fysisk, mentalt og sosialt velvære. I strategiplanen for seksuell helse, Snakk om det! (2017–2022), fremheves det at positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet, fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.

Lansering av syv nye masteremner

13. juni lanserer OsloMet syv nye, videreutdanninger tverrfaglige masteremner i seksuell helse, emnene er: Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet, Seksuell helsekompetanse, Seksuell anatomi og fysiologi, seksuell helse og aldring, Seksuell helse og utviklingshemning, Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemning, Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging.

Det er viktig at helse- og sosialpersonell, pedagoger og andre har nødvendig kompetanse om seksuell helse i møte med mennesker med eller uten helseutfordringer slik at det blir enklere for den enkelte pasient/ bruker å ta opp spørsmål og utfordringer rundt temaet seksualitet og respekt for den enkelte.

Mange faglige temaer presenteres den 13 juni

Hva sier forskningen om utdanning og seksuell helse? Barns seksuelle lek, Hva skriver studentene om i sine oppgaver om seksuell helse i dag? HPV virus og utvikling av kreft, Eldre og seksuell helse, Med assistenter på soverommet, Mangfold, Snakk om det! Fra strategi til handling, Kreft, kropp og samliv.

Velkommen!

https://www.oslomet.no/om/arrangement/fagdag-seksuell-helse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *