Skeive barn og unge i barnevernet : En studie av barnevernets praksis og tillnærminger


​Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Barnevern i et lhbti-perspektiv» som NTNU Samfunnsforskning og SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2018- 2020https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Skeive-barn-og-unge-i-barnevernet-En-studie-av-barnevernets-praksis-og-tilln%C3%A6rminger.aspx


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *