Ukategorisert

Stine en av våre prosjektleder vant NDLAs anbudskonkurranse

Publisert den

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er stor i Norge. De kjøper og utvikler digitale læremidler for videregående opplæring. Titusener ungdom besøker og bruker nettsidene til NDLA daglig. I gjennomsnitt omlag 18000 per dag.  Trafikk på nettsiden kan sees her. NDLAs avdeling for Folkehelse og livsmestring utlyste en konkurranse i våres for å oppdatere sine sider om seksualitet og for å få nye artikler om kropp og seksualitet. NDLAs fagredaksjon hadde behov for å knytte til seg spisskompetanse innen sexologi og ungdom. Lærer og sexolog Stine Kühle-Hansen vant anbudskonkurransen med sine utkast på undervisningspakker til både artikler og […]

Ukategorisert

Nytt hefte om sexliv etter kreft lanseres

Publisert den

Hefte om «Seksualitet og kreft», lanseres denne høsten. Det er på 43 sider og kan lastes ned gratis fra nett. Se lenke nederst. Målet med heftet er å dele håp og løsninger når sexlivet byr på utfordringer etter kreft.   Kreftsykdommer er kjent for å påvirke seksuallivet vårt. Rehabilitering av seksualiteten etter kreft og kreftbehandling er krevende for mange. Prosessen kan ta tid, og det kan bli behov for nytenkning. Heftet har samlet korte fortellinger fra personer som har vært kreftpasienter og funnet løsninger. Personene har fått fiktive navn. Pasientfortellingene i heftet deler råd og tips […]

Ukategorisert

Acceptability of Health Professionals’ Address of Sexuality and Erectile Dysfunction – A Qualitative Interview Study with Men in Cardiac Rehabilitation

Publisert den

Helle Gerbild;  Kristina Areskoug-Josefsson; Camilla Marie Larsen; Birgitte Schantz Laursen. Accept af sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet og erektil dysfunktion –  et kvalitativt interviewstudie med mænd i hjerterehabilitering. Lenke til fulltekst! ABSTRAKT: Baggrund:I udviklingsfasen af ​​den komplekse intervention: Fysisk aktivitet, der kan reducere vaskulær erektil dysfunktion på engelsk kaldet Physical Activity to reduce Vascular Erectile Dysfunction (PAVED) er det afgørende at undersøge, om mænd kan acceptere den kommunikative komponent vedrørende information om, at regelmæssig aerobe fysisk aktivitet kan reducere erektil dysfunktion (i-PAVED) ). Denne information formidles af sundhedspersonale i hjerterehabilitering, hvor seksualitet og seksuelle problematikker som […]

Ukategorisert

Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

Publisert den

Regjeringen lanserer i dag en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn. – Overgrep på nett har vokst frem som et globalt problem. Kampen mot overgrep på nett er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Alle gode krefter må være samlet i innsatsen, og denne strategien legger til rette for det, sier statsminister Erna Solberg (H). Strategien, som inneholder 30 tiltak, er en del av regjeringens arbeid med å trygge barns digitale oppvekst. Dette er den første strategien på dette feltet, men mye er allerede gjort, gjennom politireformen, etablering av Nasjonalt cyberkrimsenter og nettpatruljer i alle politidistrikter. […]

Ukategorisert

DIGITAL VIDERUTDANNING – SEKSUELL HELSE OG UTVIKLINGSHEMMING

Publisert den

Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi starter ny digital utdanning- Seksuell helse og utviklingshemming – søknadsfrist 010921. Det vil være digitale forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier.

Ukategorisert

Vold i nære relasjoner

Publisert den

I dag legger regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. – Det er et alvorlig samfunnsproblem som regjeringen prioriterer høyt. Derfor iverksetter vi nå nye og omfattende tiltak, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ukategorisert

Ny bok- Kjønnsinkongruens hos ungdom

Publisert den

Hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet? Forfatter Ronny Aaserud – Ungdom kan i dag identifisere seg som gutt, jente, både gutt og jente, trans, ikke-binær eller som usikker eller kjønnsspørrende (questioning). Lansert 270721 Den korrekte betegnelsen for manglende overensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel er i dag kjønnsinkongruens. Hvordan kan du som profesjonell hjelper eller nærstående forstå dette fenomenet, og hvordan møter vi disse ungdommene på en god måte? Hvordan kan vi utforske kjønnsidentitet sammen med ungdommen? Denne boken gir deg nødvendig kunnskap om ungdom som opplever at […]

Ukategorisert

RIWC 24th – Rehabilitation International World Congress (https://www.riworldcongress2021.com/ ) har for første gang temaet “Sexual Health Rehabilitation” på programmet.

Publisert den

Kongressen foregår mellom 7. -9. september 2021. Alle dager er der «Seminars» og «Master Classes» om temaet «Sexual Health Rehabilitation» fra ulike perspektiver og presentasjoner av forskningsprosjekter. OsloMet ansatte, Kristina Areskoug, Helle Gerbild og Hilde Lunde har vært aktivt engasjert i utviklingen av programmet til kongressen, og har flere presentasjoner. Det er en stor glede at temaet «Sexual Health Rehabilitation» er anerkjent, og at temaet er i kongressprogrammet. Her følger presentasjoner fra OsloMet som Kristina, Helle, Hilde og flere er ansvarlige for: Physical activity as sexual health rehabilitation interventions Basic education in sexual health makes […]

Ukategorisert

Syv nye masteremner

Publisert den

Vårt mål er å utvikle emneplaner for syv digitale emner inne temaet seksuell helse 2020-2022. To a`15 studiepoeng og fem a`10 studiepoeng. Pensum skal være relevant for flere helse- og sosialprofesjoner, samt pedagoger. Vi utvikler pensum med utgangspunkt i litteratursøk. – Emne skal inneholde interaktive samarbeidsformer med studenten som gjennomfører emnet og ulike  virtuelle læringsformer. Det skal utvikles aktiv samhandling med studenter som gjennomfører emnene Project Seksuell helse ved OsloMet – Storbyuniversitet