Seksualitet og seksualkultur i ungdomstiden


Formålet med prosjektet er 1) å frembringe bred kunnskap om unges seksualitet og seksuelle helse generelt; og 2) å få dypere innsikt i unges erfaringer med seksuell vold i ungdomstida spesielt. Søkelyset rettes særlig mot tre viktige arenaer i unges liv: det digitale, idretten og fest- og sosiale drikkekontekster. 

Forskerne benytter foreliggende kvantitative (Ung i Oslo-studien fra NOVA; Mitt Liv-studien fra FHI) og kvalitative data (Voldsprogrammet ved NOVA), kombinert med nye kvalitative data.

Den nye datainnsamlingen gjennomføres i 2022, og vil bestå av 40–50 personlige intervjuer med unge i alderen 18–19 år. Ungdommene skal rekrutteres strategisk fra ulike miljøer for å sikre et variert utvalg med henhold til kjønn/identitet, seksuelle orienteringer og sosioøkonomisk bakgrunn. 

Ved å intervjue ungdom fra ulike miljøer om seksuell helse og erfaringer de har hatt med ulike former for seksuell vold, vil prosjektet frembringe data som muliggjør analyser av hvilke dynamikker og faktorer som skaper sårbarhet i ulike miljøer. Kunnskapen vil presenteres i to kvalitative og to kvantitative artikler i løpet av prosjektperioden. Se lenke til OsloMet her:  https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/seksualitet-ungdomstida


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *