Hva vil du si til foreldrene om din seksualundervisning?


«Jeg ville bedt foreldrene søke opp seksualitet på bufdir sin hjemmeside https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Skolebarn/Barn_og_seksualitet/ (Lenker til en ekstern side.), da kan man også få et inntrykk av at dette kommer fra «øverste hold». Jeg ville også benyttet innholdet i opplæringslova §1-1 formålet med opplæringa, til å begrunne hvorfor undervisningen er viktig. Jeg ville vektlagt at barna har rett og plikt til å motta undervisningen (opplæringslova §2-1). FNs konvensjon om barns rettigheter kan også henvises til, feks art. 19 som omhandler barns rett til beskyttelse mot alle former for vold og misbruk, og art. 28 som omhandler barns rett til utdanning».

En student i VUNDS6100 kull 2020H skrev dette i en refleksjon


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *