Nordiske nettverk


Her legger vi inn oversikt over ulike relevante nordiske nettverk og fagpersoner.

Nordic Association for Clinical sexology (NACS)  http://www.nacs.eu/