Seksuell helse etter hjerneslag – Hvordan kan seksuell helse bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen?


Denne oppgaven skrevet under studiet VSEX7100 ved OsloMet er en litteraturstudie som har som hensikt å utforske seksualitet etter hjerneslag. Målet er å finne ut hvordan seksuell helse kan bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen for å kunne ivareta seksuell helse hos slagrammede. Dette ved å dekke pasientens behov for informasjon og samtale i møte med sykdom og behandling. Denne kunnskapen vil være aktuell for helsepersonell som arbeider med slagrammede under rehabilitering. Det er i denne oppgaven presentert aktuell teori og forskning som berører oppgavens problemstilling. Hovedfunnene i valgt forskning for denne oppgaven viser at hjerneslag påvirker i stor grad den seksuelle helsen hos slagrammede og deres partner (McGrath et al., 2019). Seksuell dysfunksjon er et lite omtalt tema hos slagrammede selv om dette er et av de vanligste ettervirkningene etter hjerneslag. Halvparten eller flere slagrammede merker en redusert seksuell funksjon. Primære, sekundære og tertiære årsaker gir den slagrammede seksuelle utfordringer på forskjellige områder (Stratton et al., 2020). Manglende fokus på seksualitet i slagrehabiliteringen kan medføre økt angst, depresjon og dårligere livskvalitet hos de slagrammede (McGrath et al., 2019). Helsepersonell har etter loven et ansvar i dette arbeidet. Helsepersonell anser likevel ikke arbeid med seksuell helse for å være innenfor deres ansvarsområde i slagrehabiliteringen. Det prioriteres i liten grad emosjonelle og sosiale faktorer til fordel for økt fysisk rehabilitering i rehabiliteringsarbeidet. Slagrammede ser behovet for informasjon om seksualitet på lik linje som andre grunnleggende behov (Fox et al., 2020). Helsepersonell ønsker mer undervisning om seksualitet grunnet manglende kunnskap om tema (Vikan et al. 2019). Organisatoriske barrierer kan være en avgjørende årsak til at seksuell helse blir lite prioritert i slagrehabiliteringen. Det er i denne oppgaven presentert barrierer som hindrer arbeid med seksuell helse på pasient, helsepersonell og organisatorisk nivå. Disse barrierene må brytes hvis seksuell helse skal ta større plass i slagrehabiliteringen


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *