Prosjektet i «seksuell helse» ved OsloMet


I dag startet «det store» prosjektet i «seksuell helse» ved institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet.

Det skal utvikles syv digitale kurs:

  • Seksualitet som ressurs gjennom hele livsløpet ved prosjektleder Kristina Areskoug Josefsson.
  • Helsekompetanse og pasientsamtaler eller helsekompetanse og seksuell helse ved prosjektleder Hilde Mobekk.
  • Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming ved prosjektleder Ingrid Thunem.
  • Anatomi og fysiologi knyttet til seksuell helse ved prosjektleder Helle Gerbild.
  • Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep ved prosjektleder Stine Kühle-Hansen.
  • Seksuell helse og aldring ved prosjektleder Helle Gerbild.
  • Seksuell helse og utviklingshemming ved prosjektleder Wenche Fjeld.

Kurset «Seksuell helse og utviklingshemming» er allerede i gang. De andre starter raskt i løpet av våren-21.  Det enkelte kurs skal stå selvstendig, men vi vil også arbeide for at de kan sees i en sammenheng. Studentens læring og mestring er viktig for oss, de skal oppleve at kursene utfyller hverandre.

Hva kan motiverer studenten til å gjennomføre våre kurs i fremtiden? Personlig interesse, egne mål, ønske om mestring, unngåelse av å gjøre det dårlig, tro på seg selv… Vi tror også at relevant pensum og en opplevelse av at fagstoffet har nytteverdi for praksis er meget viktig. I dag finnes det for lite kunnskap om temaet seksuell helse hos helse- og omsorgsarbeidere, pedagoger og andre. Forskning viser brukeren/ pasienten/ eleven mener dette er et udekket behov. I større grad må man gi faglig forsvarlig kunnskap om temaet. Det er forventet at OsloMet kan utvikle temaet seksuell helse på en vitenskapelig og faglig god måte.

Nå er vi i gang!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *