OsloMet studier


Digitale videreutdanninger:

https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning (Lenker til en ekstern side.)

https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-utviklingshemming (Lenker til en ekstern side.)

I løpet av 2022 og 2023 vil vi åpne åtte nye digitale emner (alle 10 eller 15 studiepoeng) i seksuell helse. Følg med i vår blogg og våre Facebook sider for å se når de kommer. Vi håper at disse emnene vil gå inn i et masterløp med fordypning i seksuell helse i løpet av 2023-24.

Emnene er: 

  • Seksualitet som ressurs gjennom hele livsløpet (10 studiepoeng). Oppstart høst 2022 (september) (VUNDS6100 dekker 60% av denne)
  • Seksuell helse og utviklingshemming (15 studiepoeng).  Oppstart våren 22 (januar) og høsten 2022 (september)

Emner som åpner våren 2023

  • Helsekompetanse og seksuell helse (10 studiepoeng).
  • Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom (10 studiepoeng).
  • Seksuell anatomi og fysiologi (10 studiepoeng).
  • Seksuell helse forebygging, avdekking og oppfølging (10 studiepoeng).
  • Seksuell helse og aldring (15 studiepoeng)

Emne som åpner høsten 2023

  • Seksuell helse og endringskompetanse (10 studiepoeng)  et praksis/ prosjektrettet emne.

Se informasjon som legges ut: 

Facebook: Skandinavisk nettverk for kultur kropp identitet og seksualitet

Blogghttps://uni.oslomet.no/seksuellhelse/

Omtale og lenker til relevante studier ved OsloMet, fakultet Helsevitenskap.

Året 2021 utvikler OsloMet ved Institutt for atferdsvitenskap syv nye masteremner i seksuell helse. Hilde Lunde er prosjektleder hlunde@oslomet.no. Under ser dere de ulike emner med de ulike prosjektlederne for det enkelte emne. 

Enkelte emnene vil ha oppstart januar 2022, noen høsten 2022 og de siste januar 2023.

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

Masteremne over ett semester, 10 studiepoeng. Videreutdanningen er tverrfaglig. Den går over 18 uker og er 100 % nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke. Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid. Oppstart september 2016, studieplasser 50, 100% e-læring, deltid, 1 semester, 10 studiepoeng. To opptak årlig (februar og september).

Nettsted: https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning

Sexologi og funksjonshemming ved avdeling Kjeller er et deltidsstudium over to semestre som (15 studiepoeng). Opptakskrav er 3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men søkere over 25 år kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Søkere med relevant praksis etter grunnutdanning (minimum to år) vil bli prioritert. Undervisningen omfatter tre samlinger á inntil fire dager. I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene. Oppstart september 2005, studieplasser 30, deltid, 2 semester, 15 studiepoeng.

Nettsted: https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/sexologi-funksjonshemming

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold.

Er du helsesykepleier eller jordmor, eller har du annen helsefaglig utdanning fra før, men ønsker etter- eller videreutdanning innen seksuell helse spesifikt relatert til ungdom? Dette emnet gir deg kompetansepåbygning spesielt rettet mot ungdom og mangfold. 5 ECTS Nettsted: https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/srhr-ung-seksualitet-selvbestemmelse-mangfold

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon 

Er du jordmor eller helsesøster uten utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler? Dette emnet gir deg kompetansen du trenger. Oppstart september 2018, studieplasser 30, 5 studiepoeng.

Nettsted: https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/srhr-selvbestemt-prevensjon

Omtale og lenker til relevante studier ved OsloMet, fakultet kommer…..

Andre fakultet har kurs hvor også seksuell helse inkluderes.