Filmer som viser samtaler om seksuell helse


Vil du lære mer om hvordan du kan snakke med pasienter om seksuell helse? Stine C Hasle har sammen med leger og pasienter laget 21 filmer med 21 case med gode tips. Filmene egner seg godt til bruk i undervisning og veiledning av studenter. Les omtaler av filmene her og se en film nederst.

Kompetanseheving om seksuell helse

Filmenes rollespill viser vanlige seksuelle problemer som pasienter kan slite med når de har diabetes, epilepsi, kreft, endometriose eller hjerte karlidelser etc. Den seksuelle helsen er en viktig del av den totale helsen og Helsedirektoratets strategiplan og deres mål om kompetanseheving om seksuell helse. Målet er også å oppfylle FNs bærekraftsmål 3 – god helse og livskvalitet – å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder.

Professor i kommunikasjon Pål Gulbrandsen om filmene

«Da jeg gikk på medisinstudiet ble seksualanamnese nevnt, og vi lærte om symptomer, men ikke om hvordan vi skulle føre slike samtaler. Disse filmene er gode eksempler for medisinstudenter og leger i spesialistutdanning. Noe av det viktigste for klinikere når de skal diskutere følsomme temaer med pasienter, er at de gjør det på en likefrem og naturlig, hverdagslig måte. Filmene viser også hvordan legen først bør kartlegge pasientens kunnskap og forståelse, før det gis informasjon – og at informasjonen gis slik at det fremmer dialog.»

Anbefalte kommunikasjonsmodeller

Alle filmene viser 15 minutter realistiske konsultasjoner. 12 av filmene er utarbeidet med støttet fra Helsedirektoratet og viser hvordan legen gjennomfører en samtale med pasienten om hvordan sykdom kan ramme liv og seksualliv. Det er fokus på fem kommunikasjonsmodeller de anerkjente “4 gode vaner”, “PLISSIT”, Ex-PLISSIT, Calgary-Cambridge (CC) og den “bio-psyko-sosiale-modellen”.

Psykiatere og overgrepsutsatte har gitt råd

9 av filmene er utarbeidet med støttet fra Barne- ungdom- og familiedirektoratet og viser hvordan legen i en konsultasjon kan samtale med en voksen pasient med overgrepsbakgrunn med en traumesensitiv tilnærming. I følge forskning vegrer mange overgrepsutsatte seg for å oppsøke fastlegen sin når de blir syke fordi de ofte opplever konsultasjonen som ubehagelig eller retraumatiserende. Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) har bidratt med innspill på manus. Alle helseprofesjoner kan ha nytte av rådene.

Brukermedvirkning

Pasientforeninger og interesseorganisasjoner har vært involvert i prosjektet så det er høy grad av brukermedvirkning. Med seg som mentor har Stine Hasle hatt førsteamanuensis Anne Olaug Olsen som underviser medisinstudenter ved UiO. 

Ideen ble til på Nytfestivalen

Stine Hasle ledet en paneldebatt på Nytfestivalen i 2019 med to medisinstudenter tilstede. Da de etterlyste pensum innen seksuell helse, kjønnsidentitet og overgrep i sitt studie lovet hun å søke midler til prosjekt som kunne bidra med litt mer pensum om seksuell helse. Hun søkte og fikk midler fra to direktorater. Stine har erfaring fra 2009 med å søke prosjektmidler. En av hennes fanesaker som lærer er mer kunnskap om seksuell helse til profesjonsutdanningene. 

Fagfolk kan benytte filmene gratis

Hvis noen leser dette kan de ta kontakt med Stine C Hasle. Underviser man på universitet i et helsefag kan filmenes rollespill og case være utgangspunkt for refleksjon og studentoppgaver. Mange av filmene vil bli benyttet i OsloMets kommende master i seksuell helse.

Uttalelse fra Åse Haugstvedt, overlege ved Olafiaklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner. Åse spilte lege i flere av filmene.

Studenter kan sikkert lære av det som eventuelt ikke ble så bra også … Det å se andre får en til å reflektere mer over hvordan man selv opptrer i møte med pasienter, bli mer bevisst på hvilke ord man benytter, kroppsspråk o.l.

Uttalelse fra Mette Brekke, spesialist i allmennmedisin, professor ved det medisinske fakultet, UiO. Brekke gav innspill på filmmanus om personer med overvekt og seksuell helse.

«Dette er en ganske fornøyelig samtale, som etter min mening kan egne seg godt for studenter. Den viser en lege som har et første møte med en pasient, hvor pasienten tidligere har erfart å ikke bli møtt på det han trenger. Han har følt seg umyndiggjort og krenket og har skiftet fastlege flere ganger. Denne legen legger seg såpass bakpå at han er sikker på å få pasientens tillit. Dette er veldig fint framstilt og er troverdig. Jeg kommer på flere situasjoner der jeg har gjort noe liknende. Filmen kan altså egne seg godt for å illustrere for studenter hvordan legen kan legge grunnlaget for et tillitsforhold. Den kan også danne et godt grunnlag for studenter som skal sette seg inn i den bio-psyko-sosiale metoden.«

Se Film nr 11

Om den Bio-psyko-sosial-modellen & mennesker som har overvekt 

Case Cis-mann “Erik” i 40 årene, heterofil, nytt forhold 

Ereksjonsutfordringer

Ønsker du å se flere av disse undervisningsfilmene ta kontakt med Stine C Hasle på e-post: stineckh@gmail.com


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *