Fem emner i seksuell helse godkjent i dag!


I dag ble fem nye emner i seksuell helse godkjent ved OsloMet: 

Seksuell helsekompetanse,10 studiepoeng.

Seksuell anatomi og fysiologi, 10 studiepoeng

Seksuell helse og aldring,15 studiepoeng

Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming,10 studiepoeng

Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging, 10 studiepoeng  

 Tidligere (2021) ble to emner godkjent 

Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet , 10 studiepoeng  

Seksuell helse og utviklingshemming, 15 studiepoeng.

Nå har Institutt for atferdsvitenskap syv emner i seksuell helse. 

Vi arbeider mot en spesialisering i seksuell helse under MAVIT paraplyen for 2023. 

Seksuell helse er en menneskerettighet (Helsedirektoratet, 2020), men likevel er seksualitet ofte et ikke-tema både i og utenfor helsevesenet og institusjoner (Vildalen, 2014). Ifølge Verdens helseorganisasjon (2021) er seksuell helse grunnleggende for den generelle helsen og trivselen til den enkelte, par og familier. Regjeringen har som mål å styrke hele befolkningens seksuelle helse siden seksuell helse er en ressurs som er relatert til fysisk, mentalt og sosialt velvære (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). I strategiplanen for seksuell helse, Snakk om det! (2017–2022), fremheves det at positive holdninger og følelser for egen kropp, sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet, fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). Det er derfor viktig at helse- og sosialpersonell samt pedagoger og andre har nødvendig kompetanse om seksuell helse i møte med mennesker med eller uten helseutfordringer slik at det blir enklere å ta opp spørsmål og utfordringer rundt temaet seksualitet. 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *