Stine en av våre prosjektleder vant NDLAs anbudskonkurranse


Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er stor i Norge. De kjøper og utvikler digitale læremidler for videregående opplæring. Titusener ungdom besøker og bruker nettsidene til NDLA daglig. I gjennomsnitt omlag 18000 per dag.  Trafikk på nettsiden kan sees her. NDLAs avdeling for Folkehelse og livsmestring utlyste en konkurranse i våres for å oppdatere sine sider om seksualitet og for å få nye artikler om kropp og seksualitet. NDLAs fagredaksjon hadde behov for å knytte til seg spisskompetanse innen sexologi og ungdom. Lærer og sexolog Stine Kühle-Hansen vant anbudskonkurransen med sine utkast på undervisningspakker til både artikler og oppgavesett. Stine er universitetslektor ved OsloMet og en av prosjektlederne på de kommende masteremnene som tilhører prosjekt Seksuell helse, ledet av Hilde Lunde.   Artiklene ligger under det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. De er gratis og tilgjengelig for alle og publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: 

-Stine sier at seksualitetsundervisningen i dag skal være helhetlig slik at elevene ser sammenhenger, normkritisk slik at elevene får verktøy til å reflektere over språk som meningsprodusent, alderstilpasset elevene slik at den kan oppleves relevant for dem, antidiskriminerende slik at alle kan føle seg inkludert.   Lenke til NDLA sine sider om Kropp og seksualitet finner du her:  -Å lage seksualitetsundervisning er like krevende som å lage god matematikk- eller engelskundervisning. God undervisning om kropp og seksualitet er det med å sette folkehelse og livsmestring som temaområde ut i praksis. Og det vinner ungdom på. De fortjener alle best mulig seksualliv, avslutter Stine Kühle-Hansen. 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *