Partnervold og annen vold i nære relasjoner


lenkehttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/maland-tok-imot-utredning-om-partnerdrap/id2791716/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2012/15/2020&utm_content=Lov%20og%20rett

Utvalget overleverer i dag sin utredning om partnerdrap – NOU 2020: 17 Varslede drap?. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i Norge i perioden 2014-2017 hvor offer og gjerningsperson var i kontakt med politi og annet hjelpeapparat før drapet.

Gjennomgangen av sakene viste at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler. Det var partnervold før drapet i alle de 19 sakene, og alle ofrene og gjerningspersonene hadde én eller flere levekårsutfordringer. Politi og annet hjelpeapparat har en rekke tiltak tilgjengelig som kunne redusert risiko for alvorlig partnervold og partnerdrap. Til tross for at partnervold og annen vold i nære relasjoner var et tema i kontakten med politiet og hjelpeapparatet i 15 saker, ble det likevel ikke iverksatt forebyggende tiltak tidsnok.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *