Aktuell forskning


Her kan vi dele kunnskap. Du kan finne prosjekter, fagpersoner og forskning. Det kan også være studentoppgaver på ulike nivåer (blant annet bachelor, master og avhandling). Vet du om relevante rapporter eller spørreundersøkelser? Send oss hlunde@oslomet.no en mail. Vi ønsker å samle relevant litteratur og forskning om kjønn, seksualitet og kropp. Gi oss tips om slik kunnskap. Da får OsloMet synliggjort viktig kunnskap!

 

Access to Sexual Health Services and Support for People with Intellectual and Developmental Disabilities: an Australian Cross-sector Survey (lenke her)

Patsie Frawley, N.J. Wilson, Jennifer David, Amie O’Shea & K. Areskoug Josefsson

Abstract

Introduction -People with intellectual and developmental disabilities under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) have the right to access sexual health services including information, education, and support. Little is known about the capacity of sexual health professionals to provide these services.

Methods -Using an observational research design, this study utilised a descriptive survey tool (PASH–Ext) that also encompassed a standardised measure, with a cross-sectional purposive sample of 52 Australian sexual health professionals. Data was collected in 2020.

Results-Just over half of the participants reported having received training in their preservice education to work with people with intellectual and developmental disabilities, of these 60% held the view that people with intellectual and developmental disabilities would not feel embarrassed receiving sexual health information and support.

Conclusion- The study found that training is both important to the professionals’ preparedness to work with people with intellectual and developmental disabilities, and that these professionals advocate for the continuation of this training in pre-service courses and additional training in post service education for sexual health workers.

Policy Implications- To progressively realise Article 25 of the UNCRPD signatory, countries need to ensure sexual health services are accessible to people with intellectual and developmental disabilities. This study recommends that sexual health policy addresses equity of access for people with intellectual and developmental disability by ensuring all staff are prepared and supported to provide these services.

 

Brystkreft og seksuell helse Nettverk

Kartlegging av spørsmål fra LHBTIQ-ungdom til ung.no

Prosjektets mål er å gjennomføre en kartlegging av ungdommers bruk av spørretjenesten på ung.no, og hva ungdom søker råd og veiledning om når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Prosjektet skal også gi svar på i hvilken grad ung.no tilbyr relevant informasjon til ungdom som bryter med kjønnsnormer. Samt gi anbefaling om videreutvikling av ung.no.  https://www.sintef.no/prosjekter/kartlegging-av-sporsmal-fra-lhbtiq-ungdom-ung.no/?fbclid=IwAR2Ed4PWvhAkARofww5uM2sC0ZT1EhQ-b_6EuiNr9lr2Akl7KpvHgwwppvk

 

Sexual and reproductive health and rights of girls with disabilities

A review of the literature

Authors Stine Hellum Braathen (SINTEF) 

Poul Rohleder (University of East London) Gloria Azalde (SINTEF)

 

Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health?

UIT- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2020

Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møter med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep Ingrid Thunem

Lunde, G. H., Bakke, A., & Areskoug-Josefsson, K. (2020). Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health? Uniped, 43(3), 260-274. OPEN ACCESS: https://www.idunn.no/uniped/2020/03/piloting_a_research-oriented_teaching_model_in_a_bachelor_p

 

Areskoug-Josefsson, K., Rolander, B., & Bülow, P. (2019). Swedish Social Work Students’ Attitudes Toward Addressing Sexual Health Issues in Their Future Profession. Sexuality & Disability. 37(2), 161-173. doi:10.1007/s11195-019-09563-w OPEN ACCESS https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09563-w

 

Areskoug-Josefsson, K., Schindele, A.-C., Deogan, C., & Lindroth, M. (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR): a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work in Sweden. Sex Education, 1-10. doi:10.1080/14681811.2019.1572501 OPEN ACCESS https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14681811.2019.1572501

 

Areskoug-Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., & Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession. Prosthet Orthot Int, 42(6), 612-619. doi:10.1177/0309364618775444

 

Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., & Areskoug-Josefsson, K. (2018). Does a two-week educational intervention change health care students’ attitudes towards addressing sexual health? – Results of a pilot study. Sexuality & Disability, 36(4), 417-435. doi:http://dx.doi.orghttps://doi.org/10.1007/s11195-018-9540-1 OPEN ACCESS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6244544/

 

Areskoug-Josefsson, K., & Fristedt, S. (2017). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-9. doi:10.1080/11038128.2017.1418021

 

Areskoug-Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., & Juuso, P. (2016). Health Care Students’ Attitudes Towards Working with Sexual Health in Their Professional Roles: Survey of Students at Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Programmes. Sexuality and Disability, 34(3), 289-302. doi:10.1007/s11195-016-9442-z

 

Areskoug-Josefsson, K., & Gard, G. (2015). Sexual Health as a Part of Physiotherapy: The Voices of Physiotherapy Students. Sexuality and Disability, 33(4), 513-532. doi:10.1007/s11195-015-9403-y

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

 

Associate Professor, Department of Behavioral Sciences, Oslo Metropolitan University School of Health and Welfare,
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University
kristina.areskoug-josefsson@ju.se

 

_phttps://www.idunn.no/uniped/2020/03/piloting_a_research-oriented_teaching_model_in_a_bachelor_p

testknappgrønn boksturkis boksLitt Bookrosa boksgul boks