HPV positive hode- og halskreftpasienter: En studie om erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet


  • Karin Cecilie Hovland Zymarikopoulos OUS, Rikshospitalet, Jonas Debesay og Line Nortvedt OsloMet

Denne artikkelen handler om hvordan pasienter med (human papilloma virus) HPV-positiv hode- og halskreft lever med behandling og strålingsinduserte bivirkninger.

Vi undersøkte hvordan behandlingen påvirker pasientenes erfaringer med intimitet, seksualitet og stigma på grunn av HPV-indusert diagnose. Vi gjorde dybdeintervjuer med elleve pasienter ca. ett år og opptil 11 år etter avsluttet strålebehandling.

Funnene ble delt i tre hovedtemaer; 1) Å få hode- og halskreft oppleves – ‘som et eksistensielt jordskjelv’, 2) Endringer knyttet til kropp, intimitet og seksualitet, og 3) Betydningen av å ha en HPV positiv diagnose. Noen av bivirkningene etter strålebehandling ble lettere å leve med over tid, mens andre senskader ga økt belastning. 

Kreftsykepleiere og annet helsepersonell må gi bedre informasjon om HPV og oppmuntre pasienter til å ta opp spørsmål om intimitet og seksualitet. Ved å erkjenne behovet for informasjon, kan vi bedre støtte pasientene med å mestre endringene etter kreftbehandling.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *