Forskning ved OsloMet


Lenke til norsk SASH https://www.researchgate.net/publication/342170408_StudentsAttitudes_towards_adressing_Sexual_Health_-Extended_Version_-_Norwegian_SA-SH-Ext-N

Piloting a research-oriented teaching model in a Bachelor programme for social educators –a way to increase competence in research methodology and sexual health?Lunde, GH, Bakke, A, Areskoug-Josefsson, K. UNIPED. AcceptedNovember2019, publication September 2020.Students ́Attitudes towards adressing Sexual Health –Extended Version –Norwegian (SA-SH-Ext-N) Seksuell helse er et område som løftes fram av WHO som viktig innen ulike helserelaterte utdanninger. I SA-SH-Ext-N defineres seksuell helse i henhold til WHOs definisjon: Seksuell helse er en tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære i forhold til sin egen seksualitet. Å ha god seksuell helse innebærer en positiv og respektfylt innstilling til sin seksualitet og til seksuelle forhold, så vel som muligheten til å ha seksuelle opplevelser som er frie fra tvang, diskriminering og vold
Søk i fagarkivet her finner du rapporter, bachelor- og masteroppgaver som skrives ved OsloMet.  FAGARKKIVET OSLOMET

(6) (PDF) Students´Attitudes towards adressing Sexual Health -Extended Version – Norwegian (SA-SH-Ext-N). Available from: https://www.researchgate.net/publication/342170408_StudentsAttitudes_towards_adressing_Sexual_Health_-Extended_Version_-_Norwegian_SA-SH-Ext-N [accessed Oct 21 2020].%MCEPASTEBIN%

Fra 1. januar 2014 ble NOVA og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning en del av HIOA/ nå OsloMet

Søk i NOVAs database på relevante ord. De er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt.

NOVA er organisert i fem seksjoner:

  • Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern
  • Seksjon for ungdomsforskning
  • Seksjon for helse- og velferdsforskning
  • Seksjon for boligstudier og aldersforskning

Ungdomsforskning

Prosjektleder: Guro Ødegård 

Tyngdepunktet i NOVAs egne datainnsamlinger er store tverrsnittssundersøkelser med rundt 10.000 deltakere, både nasjonalt, Ung i Norge-undersøkelsene, og i Oslo, men flere forskere har også en kvalitativ tilnærming. I tillegg er NOVA koordinator for Ungdata, som gjennomfører kommunale ungdomsundersøkelser.

Forskerne arbeider med ungdoms seksualitet, vold og annen problematferd, kroppsopplevelser, idrettsaktiviteter og utvikling til demokratisk deltakelse. NOVA har i økende grad rettet søkelyset mot minoritetsungdom og forholdet mellom majoritet og minoritet i et flerkulturelt samfunn. Videre anses reproduksjon av sosial ulikhet i skolen og mekanismene bak dette som et viktig satsingsområde. Unge utenfor skole og arbeidsliv er et annet satsingsområde.

Forskningsprosjektet om vold i nære relasjoner https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/voldsprogrammet

Prosjektleder Kari Stefansen  Elisiv Bakketeig  Anja Bredal

Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Sosial ulikhet i aldring

Prosjektleder Johan Fritzell, Karolinska Institutet

Dette prosjektet vil undersøke hva som påvirker sosial ulikhet i helse, og hvordan ulik organisering av helse- og omsorgstjenester kan bidra til sosiale ulikhet i aldring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *