e-læringInstitutt for atferdsvitenskap (AV) har flere d
igitale masteremner/ videreutdanninger (10 og 15 studiepoeng) innen seksuell helse

Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet VSHEL6000 lenke

Seksuell helsekompetanse VSHK6000 lenke

Seksuell anatomi og fysiologi VSHAF6000 lenke

Seksuell helse og aldring VSHAL6000 lenke

Seksuell helse og utviklingshemming VSHU6000 lenke

Seksuell helse ved  funksjonshemming og sykdom VSHFS6000 lenke

Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging  VSHSO6000 lenke

Universitets og høgskolepedagogikk og seksuell helse  lenke

Seksuell helse hiv og andre soi, kommer lenke

Seksuell helse rus og psykisk helse, kommer 2025

Seksuell helse og kvalitetssikring i praksis, kommer 
 
TryggEst kommer (egen utlysning vil bli sendt ut)
 
 
Master i helsevitenskap, spesialisering seksuell helse -kommer Med forbehold om godkjenninger høst 2025
 
 
Gratisemner
 
ELPIDA OsloMet https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/elpida
Seksuell helse – Hjelpemidler https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-hjelpemidler
Seksuell skadelig atferd (SSA) kommer høst 2024
 

Facebook: Skandinavisk nettverk for kultur kropp identitet og seksualitet 

Blogghttps://uni.oslomet.no/seksuellhelse/ 

 

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA)  har to emner: 

SRHR- Ung seksualitet selvbestemmelse og mangfold 5 studiepoeng

SRHR- Rettigheter og selvbestemt  5 studiepoeng

 

Master i helsevitenskap, spesialisering seksuell helse -kommer trolig høst 2025

 
 
 
 
Gratisemner
 
ELPIDA OsloMet https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/elpida
Seksuell helse – Hjelpemidler https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-hjelpemidler
Seksuell skadelig atferd (SSA) kommer høst 2024
 

Facebook: Skandinavisk nettverk for kultur kropp identitet og seksualitet 

Blogghttps://uni.oslomet.no/seksuellhelse/ 

 

 SHA har to emner: 

SRHR- Ung seksualitet selvbestemmelse og mangfold 5 studiepoeng

SRHR- Rettigheter og selvbestemt  5 studiepoeng

 

 

 

INN (Høgskolen i innlandet)

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester. Kurset er delvis nettbasert med fysisk frammøte første samling og deretter to nettsamlinger.

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/identitet-kroppsbilde-og-seksuell-helse

 

 

Likestillingssenteret Hamar

https://learn.didac.no/likestillingssenteret/Home/StudentStart?start=3ba05667-2ad0-429a-b836-7aa30e93f28a

nye nett kurs: Normer,  og Våg og se Våg å handle

“Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse.

Utviklet av:  Ada Solberg og Carina E. Carlsen “Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse. Dette er et e-læringsverktøy for helsepersonell, basert på en undersøkelse gjort av SPISFO høsten 2019, hvor det kom frem at å nettopp snakke om seksuell helse var noe pasient- og brukergruppen mente det var et sterkt behov for.

E-læringsverktøyet er gratis, og består av tekst, filmer, refleksjonsspørsmål samt forslag til anbefalt litteratur. Tidsrammen er estimert til 6 timer, og du vil få kursbevis etter endt kurs.

Kurs fra stiftelsen SOR-  Ingen hemmeligheter http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=42969&pArticleCollectionId=4205 

 

 

Unge funksjonshemmede e-læringskurs

Sex som funker

HelseSør Øst oa. Hefte pubertet (Bergen)

Helsekompetanse  (Lenker til en ekstern side.)

Helsebiblioteket har egen mappe om Seksuell helse (Lenker til en ekstern side.)

Vernepleier.no (Lenker til en ekstern side.) har visning til mange ulike typer kurs

RTV Øst har mange kurs og lenker som omhandler vold og overgrep

Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

æemæ.no Sortland kommune forebygging av vold og overgrep

The development of the 2019 Guidelines, funded by the Public Health Agency of Canada, was informed by an extensive consultation with people working in the field of sexual health education and the input of 21 expert members of Working and Review Groups representing diverse Fields. https://www.newswire.ca/news-releases/canadian-guidelines-for-sexual-health-education-2019-released-874846564.html?fbclid=IwAR2LgXXN16xfjS7AUTeAiCy1IZvs_mTUWumrPzYSquRQWptz2F41VbwQKaI

ANDRE E-LÆRINGER (ulike)

Gratis helse- og sosial relaterte nettkurs

Se noen eksempler på digitale fortellinger om seksuell helse her på vimeo. De ble laget ved HiOA, i uke 7 i 2014, under en skandinavisk faguke støttet av Nordplus. Studenter fra Sverige, Danmark og Norge var samlet til en fordypning i temaet seksuell helse. Vi opprettet Facebooksiden :  Skandinavisk nettverk for kultur, kropp, identitet og seksualitet som enda fungere rsom en delingaarena.

Her finner du det nye nettbaserte studiet!

FØR

HiOA fikk midler fra tidligere  Norgesuniversitetet (nå DIKU) om å få lage et nettbasert studie og fikk midler til å utvikle dette fra januar 2015 – 2016 .

 

INN (Høgskolen i innlandet)

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester. Kurset er delvis nettbasert med fysisk frammøte første samling og deretter to nettsamlinger.

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/identitet-kroppsbilde-og-seksuell-helse

Likestillingssenteret Hamar

https://learn.didac.no/likestillingssenteret/Home/StudentStart?start=3ba05667-2ad0-429a-b836-7aa30e93f28a

nye nett kurs: Normer,  og Våg og se Våg å handle

“Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse.

Utviklet av:  Ada Solberg og Carina E. Carlsen “Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse. Dette er et e-læringsverktøy for helsepersonell, basert på en undersøkelse gjort av SPISFO høsten 2019, hvor det kom frem at å nettopp snakke om seksuell helse var noe pasient- og brukergruppen mente det var et sterkt behov for.

E-læringsverktøyet er gratis, og består av tekst, filmer, refleksjonsspørsmål samt forslag til anbefalt litteratur. Tidsrammen er estimert til 6 timer, og du vil få kursbevis etter endt kurs.

Kurs fra stiftelsen SOR-  Ingen hemmeligheter http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=42969&pArticleCollectionId=4205 

Unge funksjonshemmede e-læringskurs

Sex som funker

HelseSør Øst oa. Hefte pubertet (Bergen)

Helsekompetanse  (Lenker til en ekstern side.)

Helsebiblioteket har egen mappe om Seksuell helse (Lenker til en ekstern side.)

Vernepleier.no (Lenker til en ekstern side.) har visning til mange ulike typer kurs

RTV Øst har mange kurs og lenker som omhandler vold og overgrep

Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

æemæ.no Sortland kommune forebygging av vold og overgrep

The development of the 2019 Guidelines, funded by the Public Health Agency of Canada, was informed by an extensive consultation with people working in the field of sexual health education and the input of 21 expert members of Working and Review Groups representing diverse Fields. https://www.newswire.ca/news-releases/canadian-guidelines-for-sexual-health-education-2019-released-874846564.html?fbclid=IwAR2LgXXN16xfjS7AUTeAiCy1IZvs_mTUWumrPzYSquRQWptz2F41VbwQKaI

ANDRE E-LÆRINGER (ulike)

Gratis helse- og sosial relaterte nettkurs

Se noen eksempler på digitale fortellinger om seksuell helse her på vimeo. De ble laget ved HiOA, i uke 7 i 2014, under en skandinavisk faguke støttet av Nordplus. Studenter fra Sverige, Danmark og Norge var samlet til en fordypning i temaet seksuell helse. Vi opprettet Facebooksiden :  Skandinavisk nettverk for kultur, kropp, identitet og seksualitet som enda fungere rsom en delingaarena.

Her finner du det nye nettbaserte studiet!

FØR

HiOA fikk midler fra tidligere  Norgesuniversitetet (nå DIKU) om å få lage et nettbasert studie og fikk midler til å utvikle dette fra januar 2015 – 2016 .