e-læring


Under finner du e-læringer ved OsloMet i temaet seksuell helse, delvis e-læringer og frie kurs. 

Digitale E-læringskurs:

VUNDS6100 Seksuell helse og seksualitetsutdanning  10 studiepoeng OsloMet Master-emne

Delvis e-læring, delvis samlinger:

Sexologi og funksjonshemming 15 studiepoeng Bachelor-emne Denne revideres våren 2021 og vil komme som VSHU (Videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming) 15 studieponeg januar 2022. Søknadsfrist september 2021!

SRHR- Ung seksualitet selvbestemmelse og mangfold 5 studiepoeng

SRHR- Rettigheter og selvbestemt  5 studiepoeng

Åpne e-læringskurs fra Oslo Met:

ELPIDA kurs oversatt til seks språkhttp://www.elpida-project.eu/index.php/nb/e-course  

Hovedsiden til EU prosjektet ELPIDA http://www.elpida-project.eu/index.php/en/

Film om ELPIDA tekstet https://youtu.be/bqdo4lZIJ1g

Film (utekstet) om ELPIDA kursene https://www.youtube.com/watch?v=rGH170aphPk&feature=youtu.be

Andre e-læringskurs om seksuell helse

 

E lærings verktøy Seksualtekniskehjelpemidler

INN (Høgskolen i innlandet)

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester. Kurset er delvis nettbasert med fysisk frammøte første samling og deretter to nettsamlinger.

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/identitet-kroppsbilde-og-seksuell-helse

 

 

Likestillingssenteret Hamar

https://learn.didac.no/likestillingssenteret/Home/StudentStart?start=3ba05667-2ad0-429a-b836-7aa30e93f28a

nye nett kurs: Normer,  og Våg og se Våg å handle

“Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse.

Utviklet av:  Ada Solberg og Carina E. Carlsen “Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse. Dette er et e-læringsverktøy for helsepersonell, basert på en undersøkelse gjort av SPISFO høsten 2019, hvor det kom frem at å nettopp snakke om seksuell helse var noe pasient- og brukergruppen mente det var et sterkt behov for.

E-læringsverktøyet er gratis, og består av tekst, filmer, refleksjonsspørsmål samt forslag til anbefalt litteratur. Tidsrammen er estimert til 6 timer, og du vil få kursbevis etter endt kurs.

Kurs fra stiftelsen SOR-  Ingen hemmeligheter http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=42969&pArticleCollectionId=4205 

Unge funksjonshemmede e-læringskurs

Sex som funker

HelseSør Øst oa. Hefte pubertet (Bergen)

Helsekompetanse  (Lenker til en ekstern side.)

Helsebiblioteket har egen mappe om Seksuell helse (Lenker til en ekstern side.)

Vernepleier.no (Lenker til en ekstern side.) har visning til mange ulike typer kurs

RTV Øst har mange kurs og lenker som omhandler vold og overgrep

Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

æemæ.no Sortland kommune forebygging av vold og overgrep

The development of the 2019 Guidelines, funded by the Public Health Agency of Canada, was informed by an extensive consultation with people working in the field of sexual health education and the input of 21 expert members of Working and Review Groups representing diverse Fields. https://www.newswire.ca/news-releases/canadian-guidelines-for-sexual-health-education-2019-released-874846564.html?fbclid=IwAR2LgXXN16xfjS7AUTeAiCy1IZvs_mTUWumrPzYSquRQWptz2F41VbwQKaI

ANDRE E-LÆRINGER (ulike)

Gratis helse- og sosial relaterte nettkurs

Se noen eksempler på digitale fortellinger om seksuell helse her på vimeo. De ble laget ved HiOA, i uke 7 i 2014, under en skandinavisk faguke støttet av Nordplus. Studenter fra Sverige, Danmark og Norge var samlet til en fordypning i temaet seksuell helse. Vi opprettet Facebooksiden :  Skandinavisk nettverk for kultur, kropp, identitet og seksualitet som enda fungere rsom en delingaarena.

Her finner du det nye nettbaserte studiet!

FØR

HiOA fikk midler fra tidligere  Norgesuniversitetet (nå DIKU) om å få lage et nettbasert studie og fikk midler til å utvikle dette fra januar 2015 – 2016 .