E-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse. “Snakk om sex!”


“Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse.

Utviklet av:  Ada Solberg og Carina E. Carlsen

“Snakk om sex!” – et e-læringsverktøy om seksuell helse og spiseforstyrrelse. Dette er et e-læringsverktøy for helsepersonell, basert på en undersøkelse gjort av SPISFO høsten 2019, hvor det kom frem at å nettopp snakke om seksuell helse var noe pasient- og brukergruppen mente det var et sterkt behov for.

E-læringsverktøyet er gratis, og består av tekst, filmer, refleksjonsspørsmål samt forslag til anbefalt litteratur. Tidsrammen er estimert til 6 timer, og du vil få kursbevis etter endt kurs.

Link til kurs: https://tinyurl.com/y94r2m6q

Ved innlogging vil du bli bedt om å oppgi din profesjon. Dette er for at vi skal ha en oversikt over hvilke profesjoner som benytter seg av dette. Her klikker du * og “enter”.

Ved spørsmål om e-læringsverktøyet, send en e-post til: carina@spisfo.no

Lykke til!