Studentoppgaver

Phd avhandling

Psykiske belastninger ved svangerskap og fødsel – med fokus på fødselsangst, ønske om keisersnitt og tidligere seksuelle overgrep

Her ligger Phd oppgaven til Halvorsen, Lotta; Nerum, Hilde  Permanent lenke https://hdl.handle.net/10037/5271  Online https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5271/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Phd avhandling

Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood  av Brian Unis  Han arbeider ved Høgskolen i Innlandet (HINN), avdeling for sykepleieutdanning i Kongsvinger.

Masteroppgave

Mirjam Gregersen Seksualitet i sosialt arbeid 

Masteroppgave 

Sammenheng mellom tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant ungdom Masteroppgave: Hilde Nes Bruland

Masteroppgave

«Vi snakker bare litt om sex»
Tabubelagt seksualitet i norsk barnelitteratur
fra 1970 til 2017

 

Masteroppgave

UIT- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2020

Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møter med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep Ingrid Thunem

 

Masteroppgave

BILDEBOKA OG DEN VANSKELIGE
SAMTALEN MED BARN Inger Helene Tønnesen
Trondheim, mai 2012

Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møtet med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep Masteroppgave i spesialpedagogikk Ped-3901 mai 2020 Ingrid Thunem

Masteroppgave

Fra usynlig til offer? Andreas Pedersen Kikvik

Kjæresterelasjoner En kvalitativ studie av samliv og seksualitet for
mennesker med utviklingshemming, med særlig
vekt på kjæresterelasjonen ved Therese Majdall Nilsen & Torbjørg Kyrvestad

Masteremne: VUNDS6100 Seksuell helse og seksualitetsundervisning OsloMet

Sykepleiere kan fremme seksuell helse hos mennesker med psykisk lidelse. May Britt Stendal 10.4220/Sykepleiens.2018.71918 Ut i fra oppgave VUNDS6100 publiserte May Britt i Sykepleien

Bacheloroppgaver

https://hdl.handle.net/11250/2723349 Maria Strømman Berteig Bachelor våren 2019 Beskriver bruk av SexKunn kartleggingsverktøy.

Bacheloroppgaver

Bacheloroppgaver

Bacheloroppgaver