Gratulerer Marco Stojiljkovic Årets underviser OsloMet


Marco arbeider også med tema seksuell helse ved OsloMet. Han sitter i referansegruppe for nytt emne 10 studiepoeng: Seksuell helse. universitet og høgskolepedagogikk som skal starte i 2024 – et arbeid ledet av Førsteamanuensis Malin Lindroth ved Institutt for atferdsvitenskap.

Han skriver om tema seksuell helse: «Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har de senere årene fått større oppmerksomhet i den norske helse- og omsorgstjenesten. Regjeringens strategi for seksuell helse i perioden 2017 til 2022 peker på to mål: ivaretakelse av pasientenes og brukernes seksuelle helse og behov – og sikring av kunnskap om temaet (1). Pasientenes og brukernes seksuelle helse blir ofte ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad, noe som kan gi redusert livskvalitet og påvirke helsen generelt. Seksualiteten er sammensatt. Den er forankret i fysiske, mentale, sosiale og kulturelle forhold og er en del av oss gjennom alle livets faser». Solberg, Ada Marie Svarstad; Stojiljkovic, Marko; Areskoug Josefsson, Kristina (2023). Sykepleierutdanningen må sikre kunnskap om seksuell helse. Sykepleien.no.

Han arbeider praktisk med informasjon om seksuell helse. Marco har delt ut PRIDE- t -skjorter til alle kollegaer

Marco er er universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. I juryens begrunnelse trekkes det frem at Stojiljkovic er engasjert i studentene sine, faget sitt, og at han brenner for jobben sin- GRATULERER!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *