Acceptability of Health Professionals’ Address of Sexuality and Erectile Dysfunction – A Qualitative Interview Study with Men in Cardiac Rehabilitation


Helle Gerbild;  Kristina Areskoug-Josefsson; Camilla Marie Larsen; Birgitte Schantz Laursen.

Accept af sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet og erektil dysfunktion –  et kvalitativt interviewstudie med mænd i hjerterehabilitering. Lenke til fulltekst!

ABSTRAKT:

Baggrund:
I udviklingsfasen af ​​den komplekse intervention: Fysisk aktivitet, der kan reducere vaskulær erektil dysfunktion på engelsk kaldet Physical Activity to reduce Vascular Erectile Dysfunction (PAVED) er det afgørende at undersøge, om mænd kan acceptere den kommunikative komponent vedrørende information om, at regelmæssig aerobe fysisk aktivitet kan reducere erektil dysfunktion (i-PAVED) ). Denne information formidles af sundhedspersonale i hjerterehabilitering, hvor seksualitet og seksuelle problematikker som erektil dysfunktion (ED) ellers sjældent adresseres.
Formål:
At undersøge, hvordan accept af hjerte-sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet, ED og i-PAVED kan identificeres i mænds narativer.
Metoder:
I denne kvalitative undersøgelse gennemførte vi semistrukturerede individuelle interviews med 20 mænd (fra 48-78 år), der deltog i kommunal sekundær hjertesygdomsforebyggelses eller hjerterehabiliteringsprogrammer. Interviewene omhandlede mændenes accept af sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet, ED og i-PAVED. Komponenter fra ’The Teoretical Framework of Acceptability’ (TFA) og tre tidsmæssige perspektiver blev anvendt i en indholdsanalyse, som blev efterfulgt af en tematisk analyse.
Resultat:
Mænds prospektive og erfaringsbaserede accept blev identificeret i seks ud af syv komponenter i TFA. Mænds accept blev identificeret som ‘udtryk for interesse’, ‘ikke generende, men alligevel en potentielt følelsesmæssig indsats’, ‘i harmoni med mænds holdninger og værdier’, ‘forståelig og meningsfuld’, ‘bedre forståelse’ og ‘egenomsorg og motivation ‘, hvorimod der ikke blev identificeret narrativer i forhold til komponenten i omkostninger.
Konklusion: Som et aspekt af udviklingen af ​​den komplekse kardiovaskulære indsats PAVED viste denne kvalitative undersøgelse, at mænd, der deltog i sekundær hjertesygdomsforebyggelse og hjerterehabilitering, synes prospektivt at kunne accepterede den kommunikative komponent i PAVED som er sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet, ED og i-PAVED , forudsat at de sundhedsprofessionelle er uddannede og kompetente inden for seksuel sundhed.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *