Studietilbud fra SHA


Her er to deltids studietilbud våren 2021 ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap. Det meste av læringsaktivitetene er digitalt tilgjengelige, noe som gir studentene fleksibilitet i studieperioden. Gjennom studieperioden er det også enkelte samlinger. Hvert studie gir 5 studiepoeng på masternivå.

***

Er du helsesykepleier eller jordmor uten utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler? Dette emnet gir deg kompetansen du trenger. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon. Første samlingsdag er 4. februar 2021. Øvrige samlingsdatoer er 10. og 11. mars, og 28. og 29. april. For mer informasjon: Lenke

Er du helsesykepleier eller jordmor, eller har du annen helsefaglig utdanning fra før, men ønsker etter- eller videreutdanning innen seksuell helse spesifikt relatert til ungdom? Dette emnet gir deg kompetansepåbygning spesielt rettet mot ungdom og mangfold. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold. Første samlingsdag er 24. februar. Øvrige samlingsdatoer er 25. februar, 21. og 22. april 2021. For mer informasjon: Lenke


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *