Vernepleierstudenter opplever at de kan arbeide noe med temaet seksuell helse, men at de trenger mer kompetanse og utdanning i temaet.

•Seksuell helse er et viktig område i vernepleierutdanning, men det kan vektlegges  mer for å kunne sikre at den enkelte klienter/bruker får tilpasset bistand. Les vår nye artikkel: Social educator students’ readiness to address sexual health in their future profession, i Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

FRAMSNAKK

Hvorfor er temaet seksuell helse viktig å snakke om? Se denne filmen (LENKE) som ble laget til konferansen FRAMSNAKK i går den 041121. Eller kopier lenke her: https://vimeo.com/641893871/19847545a0 Blogginnlegg om konferansen kommer!

Seksuell helse etter hjerneslag – Hvordan kan seksuell helse bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen?

Denne oppgaven skrevet under studiet VSEX7100 ved OsloMet er en litteraturstudie som har som hensikt å utforske seksualitet etter hjerneslag. Målet er å finne ut hvordan seksuell helse kan bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen for å kunne ivareta seksuell helse hos slagrammede. Dette ved å dekke pasientens behov for informasjon og samtale i møte med sykdom og behandling. Denne kunnskapen vil være aktuell for helsepersonell som arbeider med slagrammede under rehabilitering. Det er i denne oppgaven presentert aktuell teori og forskning som berører oppgavens problemstilling. Hovedfunnene i valgt forskning for denne oppgaven viser […]

Vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør

Svært spennende forskingsprosjekt ved OsloMet hvor de vil benytte kunstig inntelligens for å øve på barnavhør. I Norge brukes den dialogiske samtalemodellen, som er basert på internasjonal forskning. Metoden baserer seg på store empiriske studier om hva som er beste praksis, men den norske modellen er ikke evaluert. Dette er grunnpakka når du tar en etter- eller videreutdanning i barneavhør og avdekkende samtaler i barnevernet, sier Baugerud. Den dialogiske samtalemodellen omfatter en del fremgangsmåter der målet er for intervjuer eller avhører å få barnet i tale om vanskelige temaer. Metoden er opprinnelig utviklet for dommeravhør […]

Stine en av våre prosjektleder vant NDLAs anbudskonkurranse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er stor i Norge. De kjøper og utvikler digitale læremidler for videregående opplæring. Titusener ungdom besøker og bruker nettsidene til NDLA daglig. I gjennomsnitt omlag 18000 per dag.  Trafikk på nettsiden kan sees her. NDLAs avdeling for Folkehelse og livsmestring utlyste en konkurranse i våres for å oppdatere sine sider om seksualitet og for å få nye artikler om kropp og seksualitet. NDLAs fagredaksjon hadde behov for å knytte til seg spisskompetanse innen sexologi og ungdom. Lærer og sexolog Stine Kühle-Hansen vant anbudskonkurransen med sine utkast på undervisningspakker til både artikler og […]

Nytt hefte om sexliv etter kreft lanseres

Hefte om «Seksualitet og kreft», lanseres denne høsten. Det er på 43 sider og kan lastes ned gratis fra nett. Se lenke nederst. Målet med heftet er å dele håp og løsninger når sexlivet byr på utfordringer etter kreft.   Kreftsykdommer er kjent for å påvirke seksuallivet vårt. Rehabilitering av seksualiteten etter kreft og kreftbehandling er krevende for mange. Prosessen kan ta tid, og det kan bli behov for nytenkning. Heftet har samlet korte fortellinger fra personer som har vært kreftpasienter og funnet løsninger. Personene har fått fiktive navn. Pasientfortellingene i heftet deler råd og tips […]

Acceptability of Health Professionals’ Address of Sexuality and Erectile Dysfunction – A Qualitative Interview Study with Men in Cardiac Rehabilitation

Helle Gerbild;  Kristina Areskoug-Josefsson; Camilla Marie Larsen; Birgitte Schantz Laursen. Accept af sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet og erektil dysfunktion –  et kvalitativt interviewstudie med mænd i hjerterehabilitering. Lenke til fulltekst! ABSTRAKT: Baggrund:I udviklingsfasen af ​​den komplekse intervention: Fysisk aktivitet, der kan reducere vaskulær erektil dysfunktion på engelsk kaldet Physical Activity to reduce Vascular Erectile Dysfunction (PAVED) er det afgørende at undersøge, om mænd kan acceptere den kommunikative komponent vedrørende information om, at regelmæssig aerobe fysisk aktivitet kan reducere erektil dysfunktion (i-PAVED) ). Denne information formidles af sundhedspersonale i hjerterehabilitering, hvor seksualitet og seksuelle problematikker som […]

Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

Regjeringen lanserer i dag en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn. – Overgrep på nett har vokst frem som et globalt problem. Kampen mot overgrep på nett er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Alle gode krefter må være samlet i innsatsen, og denne strategien legger til rette for det, sier statsminister Erna Solberg (H). Strategien, som inneholder 30 tiltak, er en del av regjeringens arbeid med å trygge barns digitale oppvekst. Dette er den første strategien på dette feltet, men mye er allerede gjort, gjennom politireformen, etablering av Nasjonalt cyberkrimsenter og nettpatruljer i alle politidistrikter. […]

DIGITAL VIDERUTDANNING – SEKSUELL HELSE OG UTVIKLINGSHEMMING

Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi starter ny digital utdanning- Seksuell helse og utviklingshemming – søknadsfrist 010921. Det vil være digitale forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier.