Kategori: Ukategorisert

 • Helsepersonell må tørre å snakke med brystkreftpasienter om seksuell helse

  Forfatter: Hilde Mobekk og Aron Willems Brystkreft påvirker seksuallivet på mange måter. Ulike barrierer hindrer helsepersonell i å ta opp seksuell helse med pasientene. Forfattere: Hilde Mobekk og Aron Willems https://sykepleien.no/fag/2022/09/helsepersonell-ma-torre-snakke-med-brystkreftpasienter-om-seksuell-helse

 • Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8 (SOC 8)

  Personer med kjønnsdysfori har økt de siste 10 år. Noen snakker om en syv dobbling av kjønnsvarierte personer som ønsker støtte, bistand og kjønnsbekreftende behandling. Største er økningen bland jenter og personer innen autismespekterforstyrrelser. The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) er en internasjonal, tverrfaglig, profesjonell forening. En av hovedfunksjonene til WPATH er å…

 • Seksuell helse et neglisjert tema i norske fengsler.

  https://fontene.no/fagartikler/sex-er-jo-ikke-noe-tema-her-6.47.910585.800e9535c6 Seksuell helse et neglisjert tema i norske fengsler. Vi har mye kunnskap om at fysisk og psykisk helse er viktig for rehabilitering, og at vår seksuelle helse påvirker oss. Innsatte er overrepresentert i statistikkene for seksuelle overgrep, både som ofre og utøvere, så kanskje trenger flere kunnskap og samtale om seksualitet? Det er på…

 • Digitale masteremner Søkndasfrist 15 oktober

  Digitale videreutdanninger/ masteremner 10 eller 15 studiepoeng :  Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet  https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-ressurs  Seksuell helsekompetanse  https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helsekompetanse  Seksuell anatomi og fysiologii https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-anatomi-fysiologi  Seksuell helse og aldring  https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-aldring  Seksuell helse og utviklingshemming  https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-utviklingshemming Seksuell helse ved  funksjonshemming og sykdom  https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-funksjonshemming-sykdom  Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuelle-overgrep-forebygging-avdekking-oppfolging 

 • Partnervold I LHBT+ relasjoner undersøkes

  Denne måneden feirer LHBT+-miljøet fremskrittene som har blitt gjort for likestilling, verdighet og økt synlighet for skeive. Men Pride er mer enn bare en fargerik fest. Det er også en mulighet til å rette søkelyset mot de utfordringene som gjenstår. En av disse utfordringene er hvordan partnervold i LHBT+– relasjoner forblir skjult, og hvordan vi skal håndtere…

 • Seksualitet og seksualkultur i ungdomstiden

  Formålet med prosjektet er 1) å frembringe bred kunnskap om unges seksualitet og seksuelle helse generelt; og 2) å få dypere innsikt i unges erfaringer med seksuell vold i ungdomstida spesielt. Søkelyset rettes særlig mot tre viktige arenaer i unges liv: det digitale, idretten og fest- og sosiale drikkekontekster.  Forskerne benytter foreliggende kvantitative (Ung i Oslo-studien…

 • Videreutdanning masteremner Syv nye emner i seksuell helse ved OsloMet

  Nå kan du videreutdanne deg i seksuell helse. Se alle emnene du kan velge mellom https://fontene.no/nyheter/na-kan-du-videreutdanne-deg-i-seksuell-helse-se-alle-emnene-du-kan-velge-mellom-6.47.882052.93c4aca313?fbclid=IwAR0zwuqGm3TNECJRwt4hwBSG76HvuS69YBlGW3Sxd03ubXvddgKoXXLSBXQ Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet, Seksuell helsekompetanse, Seksuell anatomi og fysiologi, Seksuell helse og aldring, Seksuell helse og utviklingshemming, Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging – se våre nettsider!

 • Stor interesse for fagdag ved OsloMet 13. juni om seksuell helse Seksuell helse er en menneskerettighet, men likevel er seksualitet ofte et ikke-tema både i og utenfor helsevesen og institusjoner. Ifølge Verdens helseorganisasjon er seksuell helse grunnleggende for den generelle helsen og trivselen til den enkelte, barn, ungdommer, voksne, par og familier. Regjeringen har som…

 • Fagdag om seksuell helse ved OsloMet

  Meld deg på via lenken her https://www.oslomet.no/om/arrangement/fagdag-seksuell-helse Vil du skape forandring? OsloMet har gleden av å invitere fagpersoner, studenter og praksisveiledere til en fagdag i seksuell helse. Vi vil presentere syv nye, planlagte masteremner i seksuell helse, og argumentere for at temaene er viktig for alle mennesker.

 • NY bok – Kap 25 – Seksuell helse, kartlegging og veiledning

  Kap 25 – Seksuell helse, kartlegging og veiledningav Wenche Fjeld og Gerd Hilde Lunde Her kan du bla i boka: https://www.universitetsforlaget.no/kunnskapsbasert-miljoterapeutisk-arbeid Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid – Universitetsforlaget Boka handler om kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med nedsatt kognitiv og kommunikativ funksjonsevne. Boka knytter teori og metoder til praktisk arbeid. www.universitetsforlaget.no