Kategori: Ukategorisert

 • Kun 12 % av lærerne mente de fikk kunnskap om seksualitetsundervisning i sin utdannelse

  Men flere var allikevel komfortable med å undervise. Digital seksualitet og digitale overgrep I 2021 oppga 44 % at de hadde undervist om digitalseksualitet, mens 35 % mente de i ganske eller sværtstor grad hadde kompetanse til å undervise i emnet.En høyere andel, 51 %, sa de hadde undervist om digitale overgrep, mens andelen som…

 • Nytt emne: Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet (VSHEL6000)

  Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet (VSHEL6000) 10 studiepoeng har oppstart høsten 2022.https://www. oslomet.no/…/hv/evu-hv/seksuell-helse-ressurs. Emnet er 60 % overlappende med gamle VUNDS6100 (Seksuell helse og seksualitetsundervisning som nå legges ned). Dette vil si at deler av emnet Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet har med seg en del elementer fra det gamle emnet, men alt…

 • Seksualhåndbok presenteres!

  april, klokken 14:30, Arrangementet finner sted på Kulturhuset i Oslo, nærmere bestemt «Laboratoriet» i 3. etasje. arrangeres det som sannsynligvis er Norges første messe med seksualtekniske hjelpemidler for personer med funksjonsvariasjoner. Dette vil du ikke gå glipp av! Arrangementet er todelt. I første del er det minimesse med utstilling av seksualtekniske hjelpemidler. Her får du…

 • Fem emner i seksuell helse godkjent i dag!

  I dag ble fem nye emner i seksuell helse godkjent ved OsloMet:  Seksuell helsekompetanse,10 studiepoeng. Seksuell anatomi og fysiologi, 10 studiepoeng Seksuell helse og aldring,15 studiepoeng Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming,10 studiepoeng Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging, 10 studiepoeng    Tidligere (2021) ble to emner godkjent  Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet , 10 studiepoeng  …

 • Den fremste forskeren om kvinners nytelse.

  Den fremste forskeren om kvinners nytelse.

  Minneord Ellen Laan (født 3. april 1962), var professor i seksuell helse ved Amsterdam UMC, University of Amsterdam. Ellen Laan døde 22. januar 2022 av brystkreft. Hun var en kjent, aktiv og respektert forsker, kliniker og pedagog. Dr Laan foreleste på bachelor- og masterprogrammene i medisin og psykologi, og var gjesteforeleser ved VU Amsterdam, Utrecht…

 • Filmer som viser samtaler om seksuell helse

  Filmer som viser samtaler om seksuell helse

  Vil du lære mer om hvordan du kan snakke med pasienter om seksuell helse? Stine C Hasle har sammen med leger og pasienter laget 21 filmer med 21 case med gode tips. Filmene egner seg godt til bruk i undervisning og veiledning av studenter. Les omtaler av filmene her og se en film nederst. Kompetanseheving…

 • HPV positive hode- og halskreftpasienter: En studie om erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet

  Karin Cecilie Hovland Zymarikopoulos OUS, Rikshospitalet, Jonas Debesay og Line Nortvedt OsloMet Denne artikkelen handler om hvordan pasienter med (human papilloma virus) HPV-positiv hode- og halskreft lever med behandling og strålingsinduserte bivirkninger. Vi undersøkte hvordan behandlingen påvirker pasientenes erfaringer med intimitet, seksualitet og stigma på grunn av HPV-indusert diagnose. Vi gjorde dybdeintervjuer med elleve pasienter…

 • Exploring the role of sexual attitude reassessment and restructuring (SAR) in current sexology education: for whom, how and why?

  Areskoug- Josefsson Kristina og Lindroth Malin (2022) Etterspørsel etter høyere utdanning i temaet seksuell helse øker. Det er derfor viktig å vurdere etablerte pedagogiske metoder for å sikre at de er relevante, effektive og fører frem til verdifull kompetanse. Denne artikkelen gjør en vurdering av Sexual Attitude reassessment and restructuring (SAR) . 

 • Ønskeliste til julenissen

  I desember skriver mange barn ønskelister til julenissen og fantaserer om hva som kan være gavene under juletreet. Siden vi har digitale emner om seksuell helse (VUNDS6100 og VSHU6000), og akkurat nå arbeider med å utvikle syv nye digitale emner til en Spesialisering i Seksuell helse (masterløp), har vi laget en «Prosjekt Seksuell helse»-ønskeliste: Vi…

 • Lenke til: Nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse

  Nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse I november arrangerte Likestillingssenteret KUN, FRI, Likestillingssenteret, og Sex og Politikk en nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse i Oslo. Innledere med bred kompetanse innenfor tematikken delte deres  kunnskap og erfaring med deltakerne på konferansen.Konferansen ble åpnet med en videohilsen fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol som  understrekte at vi både trenger…