Kategori: Ukategorisert

 • Hva er seksualitet

  Wenche Fjeld fikk delta i podcast: På lærerrommet- Hva er en god seksualitet

 • Stine en av våre prosjektleder vant NDLAs anbudskonkurranse

  Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er stor i Norge. De kjøper og utvikler digitale læremidler for videregående opplæring. Titusener ungdom besøker og bruker nettsidene til NDLA daglig. I gjennomsnitt omlag 18000 per dag.  Trafikk på nettsiden kan sees her. NDLAs avdeling for Folkehelse og livsmestring utlyste en konkurranse i våres for å oppdatere sine sider om seksualitet…

 • Nytt hefte om sexliv etter kreft lanseres

  Hefte om «Seksualitet og kreft», lanseres denne høsten. Det er på 43 sider og kan lastes ned gratis fra nett. Se lenke nederst. Målet med heftet er å dele håp og løsninger når sexlivet byr på utfordringer etter kreft.   Kreftsykdommer er kjent for å påvirke seksuallivet vårt. Rehabilitering av seksualiteten etter kreft og kreftbehandling er…

 • Acceptability of Health Professionals’ Address of Sexuality and Erectile Dysfunction – A Qualitative Interview Study with Men in Cardiac Rehabilitation

  Helle Gerbild;  Kristina Areskoug-Josefsson; Camilla Marie Larsen; Birgitte Schantz Laursen. Accept af sundhedsprofessionelles adressering af seksualitet og erektil dysfunktion –  et kvalitativt interviewstudie med mænd i hjerterehabilitering. Lenke til fulltekst! ABSTRAKT: Baggrund:I udviklingsfasen af ​​den komplekse intervention: Fysisk aktivitet, der kan reducere vaskulær erektil dysfunktion på engelsk kaldet Physical Activity to reduce Vascular Erectile Dysfunction…

 • Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

  Regjeringen lanserer i dag en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn. – Overgrep på nett har vokst frem som et globalt problem. Kampen mot overgrep på nett er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Alle gode krefter må være samlet i innsatsen, og denne strategien legger til rette for det, sier statsminister Erna Solberg (H).…

 • DIGITAL VIDERUTDANNING – SEKSUELL HELSE OG UTVIKLINGSHEMMING

  Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi starter ny digital utdanning- Seksuell helse og utviklingshemming – søknadsfrist 010921. Det vil være digitale…

 • Vold i nære relasjoner

  I dag legger regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. – Det er et alvorlig samfunnsproblem som regjeringen prioriterer høyt. Derfor iverksetter vi nå nye og omfattende tiltak, sier statsminister Erna Solberg (H).

 • Ny bok- Kjønnsinkongruens hos ungdom

  Hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet? Forfatter Ronny Aaserud – Ungdom kan i dag identifisere seg som gutt, jente, både gutt og jente, trans, ikke-binær eller som usikker eller kjønnsspørrende (questioning). Lansert 270721 Den korrekte betegnelsen for manglende overensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel er i dag kjønnsinkongruens.…

 • RIWC 24th – Rehabilitation International World Congress (https://www.riworldcongress2021.com/ ) har for første gang temaet “Sexual Health Rehabilitation” på programmet.

  Kongressen foregår mellom 7. -9. september 2021. Alle dager er der «Seminars» og «Master Classes» om temaet «Sexual Health Rehabilitation» fra ulike perspektiver og presentasjoner av forskningsprosjekter. OsloMet ansatte, Kristina Areskoug, Helle Gerbild og Hilde Lunde har vært aktivt engasjert i utviklingen av programmet til kongressen, og har flere presentasjoner. Det er en stor glede…

 • Syv nye masteremner

  Vårt mål er å utvikle emneplaner for syv digitale emner inne temaet seksuell helse 2020-2022. To a`15 studiepoeng og fem a`10 studiepoeng. Pensum skal være relevant for flere helse- og sosialprofesjoner, samt pedagoger. Vi utvikler pensum med utgangspunkt i litteratursøk. – Emne skal inneholde interaktive samarbeidsformer med studenten som gjennomfører emnet og ulike  virtuelle læringsformer.…