Kategori: Ukategorisert

 • DIGITAL VIDERUTDANNING – SEKSUELL HELSE OG UTVIKLINGSHEMMING

  Seksuell helse er et fagområde som ofte er forsømt i forskning på livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Studiet kvalifiserer ansatte innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk, slik at de kan bidra til forbedringsarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming. Vi starter ny digital utdanning- Seksuell helse og utviklingshemming – søknadsfrist 010921. Det vil være digitale…

 • Vold i nære relasjoner

  I dag legger regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. – Det er et alvorlig samfunnsproblem som regjeringen prioriterer høyt. Derfor iverksetter vi nå nye og omfattende tiltak, sier statsminister Erna Solberg (H).

 • Ny bok- Kjønnsinkongruens hos ungdom

  Hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet? Forfatter Ronny Aaserud – Ungdom kan i dag identifisere seg som gutt, jente, både gutt og jente, trans, ikke-binær eller som usikker eller kjønnsspørrende (questioning). Lansert 270721 Den korrekte betegnelsen for manglende overensstemmelse mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn ved fødsel er i dag kjønnsinkongruens.…

 • RIWC 24th – Rehabilitation International World Congress (https://www.riworldcongress2021.com/ ) har for første gang temaet “Sexual Health Rehabilitation” på programmet.

  Kongressen foregår mellom 7. -9. september 2021. Alle dager er der «Seminars» og «Master Classes» om temaet «Sexual Health Rehabilitation» fra ulike perspektiver og presentasjoner av forskningsprosjekter. OsloMet ansatte, Kristina Areskoug, Helle Gerbild og Hilde Lunde har vært aktivt engasjert i utviklingen av programmet til kongressen, og har flere presentasjoner. Det er en stor glede…

 • Syv nye masteremner

  Vårt mål er å utvikle emneplaner for syv digitale emner inne temaet seksuell helse 2020-2022. To a`15 studiepoeng og fem a`10 studiepoeng. Pensum skal være relevant for flere helse- og sosialprofesjoner, samt pedagoger. Vi utvikler pensum med utgangspunkt i litteratursøk. – Emne skal inneholde interaktive samarbeidsformer med studenten som gjennomfører emnet og ulike  virtuelle læringsformer.…

 • PUST UT

 • LigeLyst app

  Idéen bag wep app’en LigeLyst, er at give unge med funktionsnedsættelser mulighed for selv at skaffe sig viden om krop, følelser, kærester og sex, uden at skulle være afhængig af personale eller pårørende. Seksualitet kan være et meget privat emne for unge. Det er ikke sikkert man har lyst til at dele sin nysgerrighed om seksualitet med andre.…

 • Kronikk – seksuell helse satsing

  Dagens to store satsinger innen seksuell helse har ikke bidratt med konkrete handlinger eller friske midler som trengs for å skape endring. Satsingene er for fragmentert – og uten tilstrekkelig samarbeid på tvers av departementer og direktorater. Felles skriv: Vil du snakke om det, Bent Høie? – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

 • NASJONALT SRHR-NETTVERK

  Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår. Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre samordning mot et felles mål hvor alle i…

 • Europeisk strategi for å bekjempe seksuelle misbruk av barn

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett. For å bidra i det europeiske samarbeidet mot overgrep mot barn på nett, har flere norske myndigheter gått sammen om å samle inn informasjon og synspunkter. I innspillet til Europakommisjonen…