Kategori: Ukategorisert

 • Den fremste forskeren om kvinners nytelse.

  Den fremste forskeren om kvinners nytelse.

  Minneord Ellen Laan (født 3. april 1962), var professor i seksuell helse ved Amsterdam UMC, University of Amsterdam. Ellen Laan døde 22. januar 2022 av brystkreft. Hun var en kjent, aktiv og respektert forsker, kliniker og pedagog. Dr Laan foreleste på bachelor- og masterprogrammene i medisin og psykologi, og var gjesteforeleser ved VU Amsterdam, Utrecht…

 • Filmer som viser samtaler om seksuell helse

  Filmer som viser samtaler om seksuell helse

  Vil du lære mer om hvordan du kan snakke med pasienter om seksuell helse? Stine C Hasle har sammen med leger og pasienter laget 21 filmer med 21 case med gode tips. Filmene egner seg godt til bruk i undervisning og veiledning av studenter. Les omtaler av filmene her og se en film nederst. Kompetanseheving…

 • HPV positive hode- og halskreftpasienter: En studie om erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet

  Karin Cecilie Hovland Zymarikopoulos OUS, Rikshospitalet, Jonas Debesay og Line Nortvedt OsloMet Denne artikkelen handler om hvordan pasienter med (human papilloma virus) HPV-positiv hode- og halskreft lever med behandling og strålingsinduserte bivirkninger. Vi undersøkte hvordan behandlingen påvirker pasientenes erfaringer med intimitet, seksualitet og stigma på grunn av HPV-indusert diagnose. Vi gjorde dybdeintervjuer med elleve pasienter…

 • Exploring the role of sexual attitude reassessment and restructuring (SAR) in current sexology education: for whom, how and why?

  Areskoug- Josefsson Kristina og Lindroth Malin (2022) Etterspørsel etter høyere utdanning i temaet seksuell helse øker. Det er derfor viktig å vurdere etablerte pedagogiske metoder for å sikre at de er relevante, effektive og fører frem til verdifull kompetanse. Denne artikkelen gjør en vurdering av Sexual Attitude reassessment and restructuring (SAR) . 

 • Ønskeliste til julenissen

  I desember skriver mange barn ønskelister til julenissen og fantaserer om hva som kan være gavene under juletreet. Siden vi har digitale emner om seksuell helse (VUNDS6100 og VSHU6000), og akkurat nå arbeider med å utvikle syv nye digitale emner til en Spesialisering i Seksuell helse (masterløp), har vi laget en «Prosjekt Seksuell helse»-ønskeliste: Vi…

 • Lenke til: Nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse

  Nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse I november arrangerte Likestillingssenteret KUN, FRI, Likestillingssenteret, og Sex og Politikk en nasjonal konferanse om eldre og seksuell helse i Oslo. Innledere med bred kompetanse innenfor tematikken delte deres  kunnskap og erfaring med deltakerne på konferansen.Konferansen ble åpnet med en videohilsen fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol som  understrekte at vi både trenger…

 • Vernepleierstudenter opplever at de kan arbeide noe med temaet seksuell helse, men at de trenger mer kompetanse og utdanning i temaet.

  •Seksuell helse er et viktig område i vernepleierutdanning, men det kan vektlegges  mer for å kunne sikre at den enkelte klienter/bruker får tilpasset bistand. Les vår nye artikkel: Social educator students’ readiness to address sexual health in their future profession, i Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

 • FRAMSNAKK

  Hvorfor er temaet seksuell helse viktig å snakke om? Se denne filmen (LENKE) som ble laget til konferansen FRAMSNAKK i går den 041121. Eller kopier lenke her: https://vimeo.com/641893871/19847545a0 Blogginnlegg om konferansen kommer!

 • Seksuell helse etter hjerneslag – Hvordan kan seksuell helse bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen?

  Denne oppgaven skrevet under studiet VSEX7100 ved OsloMet er en litteraturstudie som har som hensikt å utforske seksualitet etter hjerneslag. Målet er å finne ut hvordan seksuell helse kan bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen for å kunne ivareta seksuell helse hos slagrammede. Dette ved å dekke pasientens behov for informasjon og samtale i…

 • Vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør

  Svært spennende forskingsprosjekt ved OsloMet hvor de vil benytte kunstig inntelligens for å øve på barnavhør. I Norge brukes den dialogiske samtalemodellen, som er basert på internasjonal forskning. Metoden baserer seg på store empiriske studier om hva som er beste praksis, men den norske modellen er ikke evaluert. Dette er grunnpakka når du tar en…