Studentene vil arbeide for å fremme temaet seksuell helse, men de trenger kunnskap, ferdigheter og støtte!


Vi vet at folks behov innen seksuell helse ofte ikke er tilstrekkelig oppfylt, noe som fører til nedsatt helse og livskvalitet. Samtidig kjenner vi til at helse- og omsorgspersonell ofte mangler kunnskap og kompetanse innen seksuell helse, og det mangler skolering innen seksuell helse i alle helse- og omsorgsyrkers grunnutdannelser.

Dette er ikke et nytt problem, og allerede i 2014 ble det startet et forskningsprosjekt i Sverige der man undersøkte studentenes holdninger og ferdigheter for arbeid med seksuell helse i fremtidige yrker. Prosjektet omfattet både kvalitative studier og kvantitative studier med spørreskjemaet Students Attitudes towards Addressing Sexual Health (SA-SH). Resultatene viste at studentene ønsker å få mer kunnskap innen temaet seksuell helse, om barrierer for å snakke med pasienter om seksuell helse og at det er mangel på kompetanse i feltet.

Seksuell helse er et område som påvirker mange forskjellige deler av livet, og de ulike yrker har forskjellige ferdigheter (tverrfaglig) som kan fremme seksuell helse. De første studiene inkluderte studenter i sykepleie, ergoterapi og fysioterapi, men videre studier er utført med flere studentgrupper, for eksempel studenter i sosialt arbeid, vernepleie og ortopedteknikk.

Kulturelle og sosiale aspekter påvirker også arbeidet i praksis med seksuell helse, noe som har ført til forskningssamarbeid og nye studier av sundhedsprofessionelle studenter i Danmark og vernepleierstudenter i Norge. Her skriver vi studier av studenter, men det er også studier med studenter, ettersom mange flere studenter har valgt å skrive sine eksamensoppgaver innen forskningsfeltet. Dette viser et engasjement blant studentene og en vilje til å forbedre omsorg og rehabilitering også ved å inkludere temaet seksuell helse.

Da er det ikke nok å se at temaet mangler i utdanningene, ferdigheter og evner – det må også jobbes for en endring!

I det nordiske forskningsnettverket på dette området har arbeidet skjedd på ulike måter. For eksempel gjennom forskning av effekten av et to-ukers tverrprofesjonelt kurs i seksuell helse, og gjennom pedagogiske utviklingsprosjekter for vernepleierstudenter. SA-SH spørreskjemaet er videreutviklet til en versjon (SA-SH-Ext) som dekker spørsmål om det å arbeide for å fremme seksuell helse for personer med funksjonshemning, samt om hvor kompetent studenter/ enkeltpersoner føler seg før de benytter kunnskap for å fremme seksuell helse i praktisk arbeid.

Til sist, for å skape forbedringer trenger vi å arbeide sammen, et første skritt er å spørre seg selv: Hva kan jeg gjøre for å forbedre kunnskap og ferdigheter innen seksuell helse ved eget arbeidssted, hos  meg selv, og hvordan kan jeg sikre at kunnskapen blir benyttet i praksis?

Hvis du blir nysgjerrig og får lyst til å lese mer om nordisk forskning om studenters holdninger og kunnskap relatert til seksuell helse, kontakte gjerne Hilde Lunde (hlunde@oslomet.no), Laila Blaalid (labla@oslomet.no), Helle Gerbild (heng@ucl.dk) og Kristina Areskoug Josefsson (kristina.areskoug.josefsson@vid.no ).

Lenke till norsk SASH https://www.researchgate.net/publication/342170408_StudentsAttitudes_towards_adressing_Sexual_Health_-Extended_Version_-_Norwegian_SA-SH-Ext-N

Lenke till svensk SASH file:///C:/Users/arekri/Downloads/SA-SHtillOI-studerande20170113.pdf

Her er det forslag til artikler at lese (og følg bloggen for siste nytt og nye publikasjoner som er i gang!):

Lunde, G. H., Bakke, A., & Areskoug-Josefsson, K. (2020). Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health? Uniped, 43(3), 260-274. OPEN ACCESS: https://www.idunn.no/uniped/2020/03/piloting_a_research-oriented_teaching_model_in_a_bachelor_p

Areskoug-Josefsson, K., Rolander, B., & Bülow, P. (2019). Swedish Social Work Students’ Attitudes Toward Addressing Sexual Health Issues in Their Future Profession. Sexuality & Disability. 37(2), 161-173. doi:10.1007/s11195-019-09563-w OPEN ACCESS https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09563-w

Areskoug-Josefsson, K., Schindele, A.-C., Deogan, C., & Lindroth, M. (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR): a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work in Sweden. Sex Education, 1-10. doi:10.1080/14681811.2019.1572501 OPEN ACCESS https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14681811.2019.1572501

Areskoug-Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., & Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession. Prosthet Orthot Int, 42(6), 612-619. doi:10.1177/0309364618775444

Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., & Areskoug-Josefsson, K. (2018). Does a two-week educational intervention change health care students’ attitudes towards addressing sexual health? – Results of a pilot study. Sexuality & Disability, 36(4), 417-435. doi:http://dx.doi.orghttps://doi.org/10.1007/s11195-018-9540-1 OPEN ACCESS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6244544/

Areskoug-Josefsson, K., & Fristedt, S. (2017). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-9. doi:10.1080/11038128.2017.1418021

Areskoug-Josefsson, K., Larsson, A., Gard, G., Rolander, B., & Juuso, P. (2016). Health Care Students’ Attitudes Towards Working with Sexual Health in Their Professional Roles: Survey of Students at Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Programmes. Sexuality and Disability, 34(3), 289-302. doi:10.1007/s11195-016-9442-z

Areskoug-Josefsson, K., & Gard, G. (2015). Sexual Health as a Part of Physiotherapy: The Voices of Physiotherapy Students. Sexuality and Disability, 33(4), 513-532. doi:10.1007/s11195-015-9403-y


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *