Norske nettverk og nettsteder


Her legger vi inn oversikt over ulike relevante nettverk i Norge og fine nettsteder.

RSHR

NFSS – NETTVERK:  FUNKSJONSHEMMEDE, SEKSUALITET OG SAMLIV http://www.nfss.no/

Norsk forening for klinisk sexologi  (NFKS) http://www.klinisksexologi.no/wordpress/fullwidth/

 

 

NETTSTEDER

Sex og Politikk

Sex og Samfunn https://www.sexogsamfunn.no/  Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Se Chatbot

Se e-metodebok https://www.sexogsamfunn.no/2016/emetodebok/

RFSU Norge https://www.rfsu.com/no/

RFSU Sverige https://www.rfsu.se/ Riksforbundet for sexuell opplysning Våra tre fokusområden är aborträtt, sexualupplysning och sexuella rättigheter. Klicka för att läsa mer om vårt arbete

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  https://www.nkvts.no utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Se deres ulike  rapporter https://www.nkvts.no/content/uploads/2017/03/NKVTS_Rapport_1_2017.pdf

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd https://www.amathea.no/om-amathea

REBESSA Fagenheten Brøset St. Olav Sykehus https://rebessa.com/           Rebessa er et regionalt ressursteam innenfor fagområdet barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Rebessa består av flere instanser. Disse er Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat, Statens barnehusBrøset og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Vi samarbeider også med bl.a. Konfliktrådet og Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso)

Andre land

Janussenteret i Danmark http://januscentret.dk/     JanusCentret er et udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge af begge køn med seksuelle adfærdsproblemer
samt deres ofre og familier.