APPer


Appen “Jeg vil vite” skal bistå voksne som omgås barn og unge til å melde ifra. Her finnes informasjon om lovverket, hvordan en melder, og hva som skjer videre.  Appen er utviklet av Stine Sofies Stiftelse

Social story creator Children with special needs often need more direct instruction of social skills. Teaching social skills to any child may be easier and less stressful when visual supports, like social stories are used. The social stories found in this app explain accurate social information and ensures that your child will know what to expect in different situations.